Danh sách chấm dứt hợp đồng Nhà Phân Phối và Chấm dứt hiệu lực thẻ thành viên tháng 8-2023

thong-bao-28

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: Danh sách chấm dứt hợp đồng Nhà Phân Phối và Chấm dứt hiệu lực thẻ thành viên tháng 8-2023

Unicity thông báo thực hiện việc chấm dứt Hợp Đồng Phân Phối và chấm dứt hiệu lực Thẻ thành viên của các Nhà Phân Phối với Công Ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam theo danh sách đính kèm.

Lý do: Nhà Phân Phối không đạt tiêu chuẩn Nhà Phân Phối năng động theo quy định tại Kế Hoạch Trả Thưởng trong vòng 6 tháng liên tục.

Với trường hợp chấm dứt này, các bên không cần phải thông báo. Nếu không có yêu cầu của một bên đối với bên còn lại về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng, Hợp đồng sẽ tự động thanh lý.

Nhà Phân Phối vui lòng liên hệ trực tiếp đến bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng để biết thêm thông tin hoặc được hướng dẫn chi tiết nếu có.

Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam
Mai Thị Thạch - Giám Đốc

STT Mã số NPP - Họ và tên STT Mã số NPP - Họ và tên
1 456955284 - Quan Minh Phuong 437 453029884 - Tran Huu Hop
2 457023984 - Le Thi Hong 438 437886784 - Nguyen Bich Tra
3 457080984 - Le Thi Hang 439 453389684 - Ngo Van Khai
4 456989584 - Nguyen Thai Bao 440 456982984 - Tran Chau Thuy Duong
5 457010584 - Nguyen Thi Bich Phuong 441 456314084 - Vu Nguyet Anh
6 456971984 - Do Thi Truc Linh 442 456750784 - Bui Thi Phuong
7 457047984 - Ha Quynh Anh 443 455496684 - Dao Thu Hang
8 457059384 - Nguyen Kieu Nhi 444 455202084 - Vu Thi Thu Trang
9 457068984 - Nguyen Dang Anh Tuan 445 454730184 - Ho Quynh Thi
10 456995984 - Nguyen Mai Hoa 446 447994684 - Le Thi Ngan
11 457041284 - Tran Thi Thu Ha 447 456528184 - Nguyen Thi Thin
12 457108784 - Doan Thanh Huong 448 454595684 - Dinh Trong Vy
13 457009784 - Hoang Thi Mai 449 449791784 - Doan Thi Van
14 457106584 - Nguyen Thi Thu 450 455258684 - Pahm Thi Dung
15 456971784 - Tran Thi Le 451 455940584 - Pham Thi Lan
16 456991884 - Nguyen Dac Vy 452 455234384 - Nguyen Hong Ngoc
17 456979584 - Trinh Thi Thuy 453 450725484 - Nguyen Ha My
18 457044784 - Ma Minh Hai 454 455230984 - Nguyen Thanh Nga
19 457084284 - Le Tuan Vinh 455 455464084 - Dang Thi Thuong
20 456974084 - Tran Thi Ngoc Anh 456 454089784 - Hoang Thi Phuong Thao
21 457004784 - Le Thi Dinh 457 454936684 - Le Thi Diem Phuoc
22 457013984 - Tran Thi Ngoc Van 458 455355384 - Tran Khanh Linh
23 457102784 - Bui Thi Hong Thuy 459 455230684 - Vu Thi Tam
24 457042584 - Luu Thi Trang 460 454588784 - Nguyen Thi Nga
25 457099884 - Nguyen Hoang Thuy Tien 461 455939884 - Do Thi Lan
26 457022484 - Nguyen Thi Quynh 462 455502984 - Chu Thu Tra
27 457014384 - Nguyen Viet Ha 463 454263684 - Nguyen Thi Tuyet Bang
28 457073784 - Tran Anh Nhat Huy 464 443659584 - Hoang Thi Anh
29 457055584 - Mai Duc Thuan 465 433565384 - Nguyen Thi Nhanh
30 457009684 - Tran Thu Huyen 466 448194084 - Le Thi Hien
31 456999284 - Tran Thi Thu Thuy 467 456034684 - Dinh Ngoc Tuan
32 456969984 - Nguyen Van Tam 468 455205684 - Nguyen Thi Nguyet
33 456988684 - Tran Thi Thanh 469 454410884 - Le Khanh Hien
34 457009484 - Nguyen Thi Tuyen 470 448308384 - Vu Thi Thuy Duong
35 457091784 - Vo Trung Dong 471 457006184 - Le Thi Thuy Linh
36 456964284 - Nguyen Thi Hang 472 456452484 - Nguyen Thi Tuyet Lan
37 457016484 - Mai Ba Hoa 473 451354484 - Pham Thi Thu Hang
38 457062384 - Pham Thi Nhai 474 455441484 - Nguyen Thi Anh
39 457004384 - Le Thi Be 475 455924984 - Kieu Thi Hoa
40 457066884 - Tran Thi Nga 476 453756184 - Tran Tuyet Minh
41 456993484 - Ha Huy Tuan 477 456740084 - Nguyen Thi Kim Quyen
42 457110884 - Nguyen Thi Bich Lien 478 456541184 - Pham Thi Thu Huong
43 456992284 - Pham Hong Anh 479 455214784 - Do Quoc Anh
44 456978284 - Nguyen Thanh Quyet 480 456092884 - Tran Thu Hang
45 456960384 - Tran Thi Nguyet Ha 481 449695584 - Nguyen Thi Hong Hanh
46 457111384 - Nguyen Dieu Linh 482 457007584 - Nguyen Le Phuong Uyen
47 457029684 - Nguyen Thi Thanh Thanh Hien 483 446893384 - Tran Huu Thanh
48 457111584 - Hoang Thi Thu Huong 484 447457884 - Truong Thi Tho
49 457049784 - Phan Thi Hue 485 456366784 - Phan Thi Xuan Le
50 457035884 - Tran Minh Quang 486 457005684 - Nguyen Thi Mai
51 456980784 - Ha Nhat Anh 487 456827684 - Nguyen Thi Phuong
52 457110984 - Nguyen Thuy Duong 488 457000284 - Pham Thi Thu Hien
53 456954384 - Khuat Thi My Lien 489 446928184 - Vu Thi Hong Nhung
54 439659884 - Text - Vietnam 490 454931184 - Dinh Thi My Linh
55 456997584 - Trinh Thu Ha 491 455710884 - Nguyen Thi Thao
56 456952284 - Trinh Thi Phuong 492 457016784 - Nguyen Ngoc Anh
57 457092384 - Ngo Tan Sanh 493 455257284 - Khuat Kim Oanh
58 456979084 - Nguyen Van The 494 453798384 - Do Anh Tuyet
59 456953584 - Nguyen Thu Giang 495 457012984 - Tran Thi Thu Huong
60 456977784 - Trinh Thi Tham 496 445752184 - Ma Thanh Hai
61 456986784 - Nguyen Thi Ai Van 497 453315984 - Nguyen Thi Hoang Nhung
62 457033284 - Nguyen Thanh Hoai Vy 498 456336084 - Tran Thi Diu
63 457033484 - Nguyen Thi Luong 499 454588984 - Le Thi Thao
64 456976984 - Pham Thi Quy 500 434035584 - Phi Thi Hong Van
65 457013584 - Phan Thi Anh Dao 501 447064184 - Nguyen Thi Huyen Trang
66 456987884 - Pham Thu Van 502 456035184 - Pham Thi Trang
67 456996284 - Dinh Thi Dung 503 455399584 - Nguyen Thi Chung
68 456961584 - Bui Thi Nga 504 457013784 - Bui Thi Hien
69 457062484 - Nguyen Thi Ngoc Thuc 505 456246584 - Le Trung Tu
70 456998284 - Phan Thu Thuy Thuy 506 456985784 - Pham Thi Thu Xuan
71 457013684 - Le Thi Tham 507 456980684 - Pham Thi Thuy
72 456988784 - Ngo Hai Thuong 508 451737884 - Dang Thi Nhung
73 456981384 - Huynh Nguyen Thanh Truc 509 451133684 - Ta Thi Nhai
74 456961784 - Nguyen Thi Lan Huong 510 455380684 - Nguyen Thi Van Anh
75 457003884 - Tran Thi Ha Giang 511 455198584 - Le Kim Phuong
76 457055984 - Bui Van Khanh 512 456971284 - Nguyen Thi Thuy Dung
77 457017384 - Phan Thi Hoai Tram 513 456250684 - Nguyen Xuan Bich Thuy
78 457047484 - Dinh Thi Loan 514 451956284 - Le Thi Vui
79 456976284 - Duong Thanh Nga 515 455510584 - Nong Thi Thuy Nghiep
80 457072484 - Nguyen Thi Tuyet 516 447876684 - Nguyen Thi Thien
81 457023084 - Tran Thi My 517 456549684 - Tran Thi An
82 456975384 - Tran Thi Ngan 518 451754284 - Le Thi Nhu Hoa
83 456958184 - Ta Thi Hoan 519 453749084 - Huynh Thi Thu Phuong
84 456973684 - Nguyen Thi Thuy Hang 520 455792984 - Pham Thi Thu Ha
85 457045984 - Deo Thi Mai 521 448302784 - Do Thi Nhan
86 457071184 - Bui Thi Hong Loan 522 453474084 - Pham Hoang Quang Kiet
87 457040684 - Nguyen Thi Nhan 523 447861284 - Nguyen Thi Anh Thu
88 456960484 - Nguyen Thi Xuan 524 454009384 - Nguyen Thi Thuy
89 457004884 - Vu Thi Huyen Trang 525 455870784 - Nguyen Thi Bich Phuong
90 457033584 - Ngo Thi Tinh 526 456623784 - Do Thi Thu Huong
91 457058984 - Vu Thanh Thao 527 452607684 - Nguyen Thi O Liu
92 457072084 - Nguyen Duc Hoang 528 449950884 - Luong Trung Minh Tri
93 456958884 - Luu Nguyet Anh 529 438531584 - Nguyen Thi Chinh
94 457074884 - Tran Anh Nhat Hao 530 457024384 - Nguyen Thi Thu Thao
95 456996984 - Ha Thi Thoa 531 457023584 - Au Bich Lieu
96 457054884 - Tran Thi Mong Lan 532 457021684 - Vu Thi Hong Nhien
97 456954984 - Dang Thi Minh 533 451660284 - Nguyen Thi Hop
98 457020884 - Le Van Thanh 534 455514284 - Tran Duc Thuan
99 456981884 - Le Thi Huong 535 451990084 - Nguyen Thi Bich Uyen
100 456972484 - Hoang Bich Thao 536 452503484 - Le Thi Hong Hanh
101 457046084 - Hoang Minh Duc 537 456519084 - Vu Van Su
102 457109284 - Pham Thi My Duyen 538 454360484 - Hoang Thi Tuyet
103 457015684 - Trinh Van Dat 539 451945784 - Hoang Ngoc Lam
104 457112084 - Tran Tuan Anh 540 454323384 - Dang Thi Bich Cam
105 457020984 - Vu Thi Lan Anh 541 451860584 - Nguyen Thi Lan Phuong
106 456970484 - Huynh Thanh Tien 542 456581984 - Nguyen Thi Hoa
107 457006084 - Nguyen Long Hai 543 455316084 - Le Thi Tuyet Mai
108 456996584 - Pham Thi Chau 544 451505884 - Ngo Thi Boi
109 457014784 - Do Thu Huyen 545 454152684 - Nguyen Thi Quynh
110 457044584 - Luu Anh Tung 546 450368184 - Le Thi Thu Huyen
111 457054484 - Tran Bich Nhu 547 454926184 - Nguyen Thi Nhu Y
112 456988284 - Ngo Thi Mai 548 448106984 - Nguyen Thi Ha
113 457019684 - Nguyen Thi Kim Yen 549 456806384 - Pham Nguyen Linh Duy
114 457103784 - Nguyen Thi Thu Thao 550 457026784 - Dao Thi Dong
115 457019884 - Nguyen Xuan Huong 551 455769684 - Ly Hang Nga
116 457072384 - Ngo Thi Chinh 552 456983884 - Tran Thi Bich
117 456994384 - Nguyen Mai Thanh 553 447392284 - Nguyen Thi Thu Hoa
118 457069584 - Tran Anh Nhat Hung 554 457008984 - Vien Thi Hanh
119 457070384 - Nguyen Duy Thanh 555 456415184 - Le Thi Thom
120 457098484 - Hoang Quoc Viet 556 455223284 - Hoang Thi Lan
121 456982284 - Nguyen Thi Nguyet Anh 557 456482684 - Le Minh Nhut
122 456995884 - Nguyen Van Dac 558 455473284 - Nguyen Mai Huong
123 457066384 - Dinh Thi Huyen 559 456289984 - Bui Thi My Hao
124 457048184 - Tran Thi Tuyen 560 456431584 - Le Thi Phuong Nam
125 456998684 - Bui Xuan Thanh 561 456758684 - Vu Phuong Thao
126 456975484 - Ngoc Thi Bich Hong 562 450593084 - Duong Thi Loan
127 456949084 - Tran Thi Oanh 563 453319384 - Mai Thuy Ha
128 457079284 - Nguyen Thi Thuy Huong 564 454520184 - Tran Thi Huu
129 457017184 - Mai Thi Thu Hong 565 450334784 - Nguyen Thi Hoa
130 457026284 - Nguyen Kim Ngan 566 451794684 - Le Thi Hang
131 457025484 - Nguyen Hong Nhung 567 456297484 - Le Thi Thuy Anh
132 457076984 - Tran Thi Giang 568 436742584 - Ha Viet Tuan
133 456968484 - Nguyen Thi Xuan 569 456310084 - Duong Phuong Anh
134 457006484 - Pham Tuan Tai 570 454967284 - Nguyen Thanh Son
135 457082184 - Nguyen Thi Lan 571 456748184 - Le Minh Truc
136 457024584 - Nguyen Thi Thuy 572 446078984 - Ha Duc Long
137 457044484 - Do Thi Nga 573 457029484 - Pham Thi Hue
138 457010184 - Hoa Anh Dao 574 443676684 - Nguyen Hong Nga
139 457015584 - Nguyen Thi Mong Thuong 575 456410284 - Duong Thuy Trang
140 457049484 - Nguyen Tien Hop 576 454723484 - Bui Thi Thanh
141 456955784 - Tran Thi Van 577 456843384 - Nguyen Duc Trong
142 457046184 - Nguyen Dang Long 578 456454284 - Nguyen Thi Bich Ngoc
143 456993384 - Nguyen Thi Hong Huong 579 452525184 - Tran Thi Thu Thanh
144 456989684 - Chu Bich Ngoc 580 447102784 - Truong Thi Lan
145 457013184 - Le Thi Trieu Tien 581 454429484 - Do Vien Linh
146 456988884 - Nguyen Thi Van 582 454818484 - Dang Thi Kim Yen
147 457037184 - Hoang Thi Diem 583 455923184 - Tran Thi Yen
148 457040284 - Cao Van Vuong 584 432837184 - Nguyen Thi Thanh Thao
149 456960684 - Nguyen Thi Thanh Huyen 585 453330384 - Luu Thi Ngoc Mai
150 456999684 - Ta To Nga 586 454412284 - Bui Thi Thuy Dung
151 457095184 - Vu Thanh Huong 587 448115484 - Nguyen Thi Hoa
152 457086484 - Vo Thi Minh 588 454367984 - Pham Thi Tham
153 457077784 - Le Thi Cam Van 589 456818584 - Trinh Thi Thang
154 457050384 - Nguyen Ngoc Tien 590 455263584 - Vu Thi Phuong Anh
155 457048384 - Nguyen Thu Trang 591 457003984 - Nguyen Thi Le Uyen
156 457062584 - Le Thi Chau 592 456450484 - Vu Thu Ha
157 456965584 - Nguyen Xuan Thuong 593 445727684 - Doan Thi Quyen
158 456992984 - Tran Quoc Tuan 594 454932784 - Vuong Thi Mat
159 457043084 - Ngo Thi Thom 595 453264184 - Nguyen Hoang Long
160 457075784 - Nguyen Thi Ut Hien 596 455004284 - Nguyen Thi Tuan
161 456960284 - Nguyen Thi Thanh Trang 597 447483584 - Nguyen Thi Tham
162 456960084 - Nguyen Thi Van 598 454660284 - Nguyen Thi Linh Chi
163 456956984 - Nguyen Thi Van Hong 599 436304784 - Tran Ba Duy
164 456976584 - Pham My Duyen 600 455624884 - Le Thi Na
165 456994584 - Nguyen Duc Thinh 601 453008184 - Nguyen Thi An Na
166 457080184 - Ha Ngoc Phong 602 456690984 - Bui Thi Lan Huong
167 457019984 - Doan Thi Liu 603 454638484 - Nguyen Thi Hue
168 456955184 - Le Tan Sang 604 456789084 - Nguyen Hoang Anh
169 456980884 - Nguyen Thu Ha 605 456937284 - Nguyen Thi Bay
170 456986984 - Huynh Thi Thanh Phuong 606 452004984 - Tran Thi Phuong
171 457019784 - Luc Thi Chinh 607 443650084 - Pham Thi Hai Thu
172 457022584 - Cu Thi Thu Hien 608 454442484 - Pham Thi Thuy
173 457087884 - Nguyen Thi Yen Loan 609 456131984 - Huynh Quoc Thai
174 457025984 - Luong Anh Vinh 610 456461884 - Cao Van Nghia
175 456997984 - Le Thi Hoa 611 454578384 - Bui Thi Kieu Trang
176 457005184 - Nguyen Thi Thu Trag 612 456785784 - Le Thi Ngoc
177 457093784 - Nguy Tran Quoc Thai 613 441193384 - Nguyen Thi Nguyen
178 457071384 - Pham Thi Van 614 455457484 - Than Thi Ha
179 457060584 - Y Thuy Ngoc Tam 615 454033184 - Nguyen Thi Tuyet Hoa
180 457072984 - Vo Hong Dao 616 454610084 - Nguyen Thi Dieu
181 457009584 - Le Van Dung 617 435797884 - Hoang Thi Lan
182 457042184 - Nguyen Long Phuc 618 449414884 - Chau Huyen Tran
183 457107684 - Dao Thi Hong 619 452213384 - Nguyen Thi Duoc
184 456972284 - Dinh Thi Luyen 620 449635984 - Nguyen The Tho
185 457016184 - Nguyen Cao Thach 621 448486084 - Nguyen Thi Thu Hien
186 456955884 - Nguyen Thi Kim Hue 622 456668084 - Dinh Kim Loan
187 457004684 - Pham Thi Thu Hien 623 454654084 - Nguyen Thi Hoai Nhu
188 456968884 - Bui Toan Phong 624 448381384 - Nguyen Thi Phuong Hoa
189 457099484 - Phan Thi Phuong 625 457035584 - Dang Tri Hoang
190 457042084 - Le Thi My Trang 626 441330284 - Ho Thi Trang
191 457056684 - Ta Thi Bac Hoa 627 457012784 - Nguyen Thi Hang
192 457113384 - Tang Y Phuong 628 440886784 - Nguyen Thi Anh Thu
193 456966584 - Le Thi Thanh Thuy 629 455512284 - Bui Thi Hoang Minh
194 456983784 - Than Thi Ha 630 457007084 - Truong Tung Viet
195 457005284 - Luyen Thi Thu 631 451561984 - Nguyen Thi Ninh
196 456961084 - Nguyen Nhat Vinh 632 454823784 - Ngo Thi Oanh
197 457010384 - Nguyen Thi Bich Hanh 633 452365084 - Thai Thi Thao
198 456979384 - Vu Thi Tam 634 456990084 - Nguyen Trung Kien
199 456996484 - Le Thi Thanh Vien 635 456915884 - Pham Thi Thu
200 456988384 - Nguyen Lan Phuong 636 454970384 - Pham Thi Hoang Gam
201 457007784 - Tran Thi Anh Duong 637 447569084 - Le Hong Yen
202 457025784 - Truong Thuy Ly 638 456411284 - Nguyen Thi Thao
203 457108584 - Nguyen Thi Thu Minh 639 452337084 - Le Han Linh
204 457087484 - Sam Quy Trung 640 453724884 - Le Thi Thu Thuy
205 456984184 - Huynh Thi Tuyet Huong 641 456278984 - Nguyen Huu Tuan
206 456981284 - Nguyen Thi Tuyet Nhung 642 456384084 - Tran Diep Thanh
207 456986884 - Nguyen Tien Thuong 643 438417484 - Dao Thi Thanh Huyen
208 457000484 - Nguyen Thi Cam Trang 644 454615984 - Pham Thi Huong
209 457094584 - Nguyen Trung Thanh 645 456269484 - Dang Thi Ha
210 456969784 - Hoang Ngoc Tran 646 454599084 - Dinh Thi Hong Nhung
211 457017884 - Ha Thi Anh 647 456991584 - Tran Thi Huong
212 456950784 - Nguyen Thi Hang 648 456695984 - Bach Thi Hien
213 457083684 - Le Diem Phuc 649 457041784 - Bui Viet Anh
214 456977384 - Doan Van Uyen 650 456784084 - Pham Hong Uyen
215 457023884 - Le Phuong Anh 651 439412584 - Nguyen Thi Thanh Huong
216 457111884 - Dao Thi Thu Trang 652 454749684 - Nguyen Thi Phuong Thuy
217 457096984 - Bui Thi Thien 653 456485984 - Nong Van Phuong
218 457105184 - Pham Ngoc Anh 654 446019584 - Nguyen Thi Phuong Thuy
219 457002884 - Bui Thi Truc Linh 655 453055784 - Nguyen Nu Kim Tuyen
220 457056984 - Vo Thi Hong Uyen 656 452997184 - Vu Thi Tuat
221 457068284 - Nguyen Thi Ngoc 657 452569884 - Pham Thi Hien
222 457026984 - Nguyen Thi Tuyen 658 454628584 - Bui Thi La
223 457060784 - Nguyen Thi Nguyet Mai 659 454616184 - Nghiem Thi Thanh Huong
224 457092484 - Vu Thi Nhan 660 454545984 - Hoang Thi Dieu Linh
225 457005084 - Pham Ngoc Mai 661 454417184 - Bui Thi Huong
226 457035284 - Ha Thi Phuong Uyen 662 454629084 - Tran Thi Phuong Lien
227 457019184 - Le Hong Phuoc 663 456883184 - Hoang Thi Hien
228 457070084 - Le Thi Thuy Trang 664 454724584 - Nguyen Thi Thao
229 455006184 - Pham Thi Tuyet 665 454714684 - Dong Thi Minh Hue
230 456924184 - Le Thi Huyen 666 453924184 - Pham Quoc Anh
231 455026184 - Le Thi Bich Thuy 667 452066784 - Le Thi Nga
232 448102684 - Tran Thu Ha 668 456043284 - Nguyen Thi Van Anh
233 456628484 - Le Tran Xuan Phong 669 457032384 - Truong Thi Van
234 455982184 - Ngo Thanh Huy 670 456745484 - Nguyen Thi Pha
235 456818684 - Mach Thi Hong Anh 671 448153584 - Dinh Thi Ngoc Lan
236 456937384 - Duong Thi Tuong 672 457053284 - Pham Quoc Viet
237 456917584 - Trieu Tuan Anh 673 454655984 - Pham Thi Thu Trang
238 456790184 - Tran Quang Vu 674 446674584 - Nguyen Thi Bich Chau
239 456947684 - Nguyen Van Tuan Anh 675 456632684 - Ha Thi Ngoan
240 456901284 - Nguyen Thanh Nhan 676 447957584 - Nguyen Thi Tu Ngoc
241 456885984 - Nguyen Dinh Duy 677 457056884 - Nguyen Thi Hong Nuong
242 456931984 - Nguyen Van Minh Tri 678 454083684 - Le Thi Hoa
243 456787084 - Tran Thi Huyen 679 453801284 - Truong Thi Thanh Thuy
244 456875384 - Le Hoang Tho 680 450969984 - Nguyen Thi Lan Huong
245 456877584 - Vu Van Vien 681 451710984 - Hoang Thi Thao
246 456851784 - Lang Thi Huong 682 453828084 - Tran Thi Lan
247 456678684 - Bui Thi Trang 683 456277284 - Nguyen Thi Oanh
248 454689084 - Pham Thi Ngan 684 457039984 - Nguyen Trung My
249 456874984 - Pham Quoc Vinh 685 454118784 - Le Thi Thu Yen
250 456946184 - Nguyen Thi Thuy 686 455778284 - Nguyen Thi Loan
251 456724684 - Pham Thi Minh Tho 687 446119084 - Nguyen Thi Tuyet Trinh
252 456856884 - Nguyen Thi Bach 688 452638884 - Tran Trung Quyen
253 456398884 - Nguyen Thi Tinh 689 448309684 - Nguyen Thi Thao
254 456893684 - Nguyen Thi Thu Hien 690 457060284 - Hoang Thi Minh Lien
255 456923884 - Tran Thi Huong 691 456106184 - Nguyen Thi Phuong Lan
256 456913884 - To Viet Anh 692 452992184 - Le Thi Lan Van
257 456943784 - Do Trung Duc 693 452344784 - Vu Thi Thu Trang
258 454761484 - Phan Thi Nga 694 456700784 - Tran Thi Hien
259 456913284 - Dang Thi Phuong Lan 695 457058384 - Nguyen Thi Gian
260 456768584 - Nong Thi Thu Huyen 696 455968884 - Nguyen Thi Thuy
261 456690084 - Vo Ngoc Phuong Quynh 697 456308384 - Ngo Huu Uyen Phuong
262 456299484 - Tran Thuy Quynh 698 455213884 - Nguyen Ngoc Hai
263 456776584 - Le Thi Lan 699 448620484 - Thai Phuong Uyen
264 456293784 - Man Thi Mai Phuong 700 455288884 - Nguyen Thi Cam Van
265 456848984 - Ngo Vuong Tu 701 455982884 - Tran Thi Lanh
266 456426584 - Mai Thu Giang 702 444906884 - Trinh Thi Loan
267 456943384 - Le Thu Huyen 703 454298284 - Vu Thi Yen Anh
268 456046384 - Nguyen Minh Thanh 704 455815284 - Nguyen Thi Kim Chi
269 456936184 - Cong Huyen Ton Nu Kieu Chinh 705 452456684 - Nguyen Thu Trang
270 455786884 - Bui Ngoc Minh 706 456388184 - Nguyen Thi Phuong
271 456501884 - Nguyen Thi Thuy Linh 707 456131084 - Nguyen Thi Huyen
272 456920184 - Nguyen Van Tung 708 456802984 - Phung Thi Lan Phuong
273 456772884 - Nguyen Duc Thanh 709 444773984 - Nguyen Thanh Hoa
274 456914884 - Nguyen Minh Khanh 710 455866884 - Le Van Diep
275 450525584 - Dao Anh Lam 711 454773384 - Nguyen Thi Mai
276 456944784 - Tran Thi Kim Tinh 712 452810884 - Nguyen Thi Thu Ha
277 456948684 - Nguyen Minh My 713 454395684 - Nguyen Thi Thuy
278 456939984 - Nguyen Kim Long 714 456311584 - Nguyen Thi Nhinh
279 456751184 - Dau Duc Tien 715 456648584 - Le Hai Yen
280 443829984 - Nguyen Viet Dung 716 450078184 - Nguyen Viet Tung
281 446954484 - Le Thi Kieu Trang 717 454978584 - Vo Tuan Thanh
282 456778284 - Pham Thanh Loan 718 456036584 - Phan Van Dong
283 455986584 - Pham Thanh Loan 719 456815684 - Hoang Thi Tham
284 456807184 - Nguyen Hoa Quynh 720 450045284 - Le Thi Ha
285 456224384 - Dinh Thi Thanh Nga 721 454941884 - Do Minh Phuong
286 446741284 - Tran Thi Se 722 455758184 - Do Thi Lan
287 454990184 - Ngo Thi Thao Linh 723 455696684 - Le Van Manh
288 456949984 - Le Thi Thanh Huong 724 448524284 - Tran Thi Ngoc
289 454476584 - Nguyen Thanh Tam 725 455165384 - Nguyen Thi Phuong
290 456357784 - Nguyen Thi Tuyet 726 454253084 - Vo Phuc Hanh
291 447890384 - Trinh Thi Thu Thuy 727 457067384 - Nguyen Thi Duyen
292 455108084 - Le Hung Vu 728 455765484 - Pham Thi Dieu Linh
293 455863184 - Nguyen Thi Van 729 455471184 - Nguyen Huu Trung
294 456285984 - Bui Thu Huong 730 456687884 - Phan Khac Manh Vu
295 450439484 - Nguyen Thi Phuong Dung 731 455944384 - Mai Thi Nhu
296 447981884 - Tran Thi Kieu Diem 732 456960184 - Nguyen Thi Hong
297 454414384 - Nguyen Thi Phuong 733 451916384 - Ngo Thi Huong
298 455075884 - Nguyen Thi Nhung 734 455005784 - Nguyen Thi Kim Quy
299 447463184 - Nguyen Ngoc Nguyet Thao 735 448809084 - Do Thi Thu Hue
300 456357484 - Nguyen Van Tuyen 736 455415384 - Dao Thi Ngoc Lan
301 456536984 - Nguyen Thi Huyen 737 447473584 - Truong Thi Van
302 455375884 - Nguyen Tran Minh Nhut 738 456935584 - Ngo Thi Ngoc Anh
303 455042884 - Ngo Xuan Phan 739 454905584 - Hoang Thi Hoan
304 454161384 - Vu Thi Hong Vuong 740 455884084 - Tran Van Tam
305 455165884 - Nguyen Thi Thoa 741 453945284 - Truong Van Minh
306 455211784 - Nguyen Thi Yen Trinh 742 454686684 - Nguyen Thi Cam Tu
307 454118984 - Nguyen Thi Tuyet 743 456747484 - Dinh Thi Kim Loan
308 456941184 - Le Thi Thang 744 457065084 - Huynh Duc Bang
309 455090384 - Trinh Thi Nhuan 745 456510784 - Vu Thi Linh
310 454173184 - Do Thi Huong Giang 746 454921984 - Nguyen Thi Minh Tam
311 454813784 - Hoang Thi Huu 747 456663484 - Pham Thi Anh Ngoc
312 454974784 - Tran Thi Kim Oanh 748 455333484 - Pham Thi Thanh Diu
313 456849584 - Nguyen Thi Thuy 749 441132884 - Hoang Thi Mai
314 454364084 - Pham Ngoc Anh 750 452531484 - Huynh Ngoc Trinh
315 455939384 - Nguyen Thu Anh 751 453398884 - Nguyen Thi Minh Hien
316 447462984 - Le Thi Uyen Phuong 752 452476784 - Tran Thi Thuy Dung
317 455562884 - Pham Thi Tuyet 753 454263184 - Pham Bich Thuy
318 455586284 - Nguyen Thi Dung 754 454114184 - Nguyen Thi Dap
319 447995284 - Tran Thi Diem Phuc 755 456312284 - Tran Phuong Hoa
320 448483784 - Vo Thi Thuy Huong 756 454262184 - Nguyen Thi Doan
321 453995584 - Tran Thi Phuong Dung 757 455263384 - Nguyen Thi Tam
322 447831184 - Diep Thi Phuong 758 456396284 - Tran Thi Chi
323 455888784 - Le Thanh Hien 759 456500084 - Pham Thi Thuy Nga
324 447203384 - Ngo Le Tuyet Loan 760 456403284 - Nguyen Thi Lien
325 454999284 - Do Thi Thuy 761 452063584 - An Thi Tam
326 449069284 - Nguyen Thi Hong Lien 762 455855184 - Than Hong Hanh
327 450594084 - Nguyen Ngoc Thanh 763 440138884 - Nguyen Van Thao
328 453380984 - Vu Thi Thuy Ninh 764 457089884 - Dao Quang Huy
329 448483084 - Vang Thi La 765 456452884 - Dinh Van Huan
330 454499584 - Pham Thi Yen Nhi 766 455497484 - Nguyen Thi Hoa
331 453309284 - Le Thi Sim 767 455248084 - Tang Thi Chien
332 454816484 - Dang Hong Hanh 768 454422284 - Nguyen Thi Phuong Thu
333 456608284 - Ha Van Dai 769 453701984 - Nguyen Thi Dung
334 456284084 - Trinh Thi Thu Hien 770 452127384 - Dang Thi Hong
335 454970484 - Nguyen Thi Thu Hien 771 456259984 - Nguyen Thi Van
336 451328984 - Nguyen Thi Ha 772 454369784 - Nguyen Kim Cuong
337 453607384 - Bui Phuong Thao 773 455218984 - Ha Thi My Dung
338 454534984 - Do Kim Mai 774 454621384 - Luong Minh Tu
339 456898784 - Vo Phuoc Hung 775 457060184 - Tran Thi Lan Anh
340 456855884 - Luong Thi Thuy Tung 776 456912284 - Vu Thi Loan
341 455317084 - Nguyen Han Hien 777 453904184 - Doan Thi Bich Ngan
342 454802684 - Nguyen Thi Sao Phuong 778 456961284 - Nguyen Thi Bao
343 455858484 - Nguyen Thi Tan 779 455273184 - Tran Thi Thuong
344 456696784 - Vy Thi Thuyet Minh 780 451986784 - Nguyen Nhu Quynh
345 447489684 - Nguyen Thi Le Quyen 781 453911684 - Luong The Tan
346 456407784 - Nguyen Thi Thuy Hoan 782 457104884 - Le Ngoc Nhung
347 456121684 - Tran Thuy Duong 783 456906584 - Tran Van Long
348 456953384 - Bui Xuan Luyen 784 457090184 - Vu Thi Hong Nhung
349 448502184 - Nguyen Tan Loc 785 455024084 - Dang Huu Tri
350 455116484 - Nguyen Hai Yen 786 455168384 - Hoang Thi Xuan Dao
351 456762584 - Tran Thi Hang 787 456801184 - Vu Thi Tuyet
352 456332684 - Le Quynh Trang 788 453830584 - Nguyen Thi Viet
353 456898884 - Vu Thi Van Anh 789 456041284 - Pham Thi Huyen
354 456040184 - Cao Thi Minh Yen 790 455371384 - Pham Vu Hoang
355 455984384 - Nguyen Thi Doanh 791 452794984 - Phan Hoang Thuy
356 456889684 - Vu Thi Huong Lan 792 451794784 - Truong Thi Hai Nhi
357 456955584 - Nguyen Thi Ha 793 456908684 - Nguyen Vu Thoai Vy
358 452066484 - Bui Thi Huong 794 444059484 - Cao Thi Hang
359 456970784 - Nguyen Thi Nga 795 456512684 - Tran Tuan Nghia
360 451990284 - Bui Nguyen Thao 796 454953484 - Le Thi Bich
361 452227584 - Pham Thi Thanh Hang 797 453726184 - Nguyen Thi Mai
362 454433384 - Vo Thu Huong 798 457107484 - Ngo Thi Huyen
363 447615184 - Pham Thi Thien Hue 799 456714484 - Nguyen Thi Anh
364 452345084 - Vu Thu Trang 800 442958984 - Truong Thi Huyen Trang
365 456954584 - Nguyen Thi Oanh 801 454210184 - Tran Thi Ngoc Thao
366 455966284 - Tong Thi Dung 802 457087784 - Vu Thi Phuong Thuy
367 456967384 - Dao Huy Hoang 803 457061984 - Pham Thi Thuy
368 451495884 - Nguyen Thi Thu Trang 804 455841284 - Nguyen Viet Hoang
369 451844184 - Nguyen Thu Ha 805 457103684 - Nguyen Thi Hoang
370 452511884 - Duong Thi Hue 806 455154484 - Dao Thi Thao
371 456649184 - Nguyen Thi Nhung 807 455526684 - Pham Ngoc Thuong
372 452784484 - Do Thi Thu 808 454973884 - Lanh Thi Duyen
373 455886884 - Dinh Thi Huong 809 456643284 - Nguyen Thi Phuong Hoa
374 455157184 - Dao Thi Thu Trinh 810 457097484 - Nguyen Thi Huyen
375 454003584 - Do Xuan Xinh 811 455859484 - Do Quynh Mai Anh
376 446937684 - Le Hong Giang 812 455097084 - Nguyen Thi Hoan
377 437452684 - Le Thanh Bong 813 451750584 - Phan Thi Bich Hang
378 456008284 - Le Thi Lan Anh 814 455246984 - Nguyen Thu Ha
379 455983584 - Dinh Thi Anh Nguyet 815 456377784 - Lai Thi Ngoc Phong
380 447292784 - Dinh Thi Thu Minh 816 438567484 - Nguyen Thu Sang
381 453567584 - Hoang Duc Dat 817 451935284 - Tran Thu Trang
382 456971084 - Doan Thi Anh Thuy 818 449497784 - Nguyen Thi Nhu Phuong
383 456781484 - Nguyen Minh Hang 819 454655284 - Nguyen Thi Hau
384 445644184 - Le Thi Ly 820 446553684 - Nguyen Thi Truong
385 446760584 - Dao Thi Giang 821 455034384 - Hoang Thi Thanh Loan
386 455795684 - Bui Le Anh 822 454293384 - Le Van Tung
387 446767984 - Cao Thi Minh Hue 823 442909184 - Nguyen Ngoc Anh
388 455937384 - Nguyen Thi Minh Thu 824 451337484 - Tran Xuan Nguyen
389 455323184 - Phan Quoc Cuong 825 454460784 - Tran Thi Hoa
390 454033084 - Nguyen Thi Vinh An 826 456980084 - Vu Van Su
391 454471384 - Tran Ngoc Lien 827 449685284 - Dao Ngoc Thuy
392 454719784 - Giang Hai Yen 828 456810984 - Nam Huyen My
393 454082384 - Nguyen Thi Hoa 829 455310084 - Ta Van Trieu
394 447551684 - Pham Hong Thuy Phuong 830 456360184 - Nong Thi Thinh
395 448831984 - Nguyen Thi Le Van 831 453948084 - Pham Van Chien
396 455781484 - Nguyen Thi Thu Suong 832 453550984 - Pham Thi Ut
397 454319284 - Nguyen Hoa Binh 833 454901884 - Nguyen Thi Van
398 447184384 - Nguyen Thi Kieu Oanh 834 456393084 - Vu Le Kim Oanh
399 449413984 - Hoang Thi Chien 835 455827884 - Le Thi Thu Thao
400 456968984 - Duong Ly Tung 836 455177184 - Nguyen Thi Minh Nhung
401 456718184 - Nguyen Thi Thu Huong 837 455242984 - Nguyen Thi Be
402 454259484 - Van Thi Han 838 448573984 - Vu Thi Lu
403 447941984 - Nguyen Thi Kim Oanh 839 454354184 - Pham Quang Hung
404 431695784 - Dang Thi Thanh Van 840 456022784 - Trieu Sim Son
405 435383884 - Le Thi Khanh Hoa 841 458886884 - Phan Thi Thanh Hoa
406 445265184 - Trinh Thi Bich Ngoc 842 457515084 - Nguyen Thi Dang Trang
407 455010084 - Ngo Thi Linh Chi 843 451968384 - Nguyen Le Khoa
408 456529384 - Truong Phan Thien An 844 458713284 - Nguyen Thuy Hanh
409 456972184 - Tran Thi Thu Tra 845 457333084 - Nguyen Ngoc Hiep
410 456395384 - Tran Thi Diu 846 457196484 - Bui Thanh Binh
411 456982484 - Nguyen Thi Ngat 847 454352384 - Dinh Thi Khai Le
412 455427684 - Nguyen Thi Thanh Nga 848 458450584 - Nguyen Thi Hien
413 454345584 - Vu Thi Mai Huong 849 449295084 - Vu Anh Tuyet
414 452346484 - Pham Chau Anh 850 457140684 - Dinh Thi Thu Hien
415 452328184 - Tran Thi Thuy 851 458376584 - Le Thuy Van
416 452590584 - Ngo Thi Gam 852 457761984 - Nguyen Van Toan
417 450705784 - Nguyen Thi Luan 853 458189284 - Dinh Thi Ngoan Anh
418 456659884 - Chu Thi Ngoc Anh 854 458515484 - Nguyen Thuy Linh
419 446537984 - Pham Thi Thu Trang 855 451819484 - An Duy Minh
420 451162984 - Pham Thi Bich Nguyet 856 459029984 - Nguyen Lan Anh
421 450109084 - Doan Thi Xuan 857 457836984 - Do Thi Nga
422 456930484 - Pham Thi Hong Thuong 858 458212784 - Lai Thi Thang
423 456972084 - Nguyen Thi Thu Huong 859 458773984 - Duong Ha Minh
424 456952184 - Bui Thi Hong Nhung 860 457648684 - Le Thi Thu Hong
425 455103284 - Vu Thi Minh 861 455033684 - Pham Ho Huong
426 456378284 - Nguyen Xanh 862 458793184 - Nguyen Thi Yen Hoa
427 456958584 - Trinh Thi Thanh 863 456745884 - Ngo Tran Tien
428 452030284 - Tran The Duong 864 459008684 - Dang Hoang Oanh
429 454437684 - Cao Thi Nhu Quynh 865 453609984 - Vu Thi Thanh Huyen
430 454531084 - Huynh Thi Thanh Thao 866 446408884 - Pham Thi Bich Thuy
431 453070484 - Do Thi Ha 867 443506184 - Nguyen Tien Thinh
432 455081884 - Nguyen Trong Tue 868 453535684 - Tran Thi Van Anh
433 446947184 - Tran Thi Huong Thuy 869 449064984 - Doan Ha Hai Trinh
434 456991984 - Le Thi Linh 870 453535684 - Tran Thi Van Anh
435 455135184 - Bui Thi Thu 871 449064984 - Doan Ha Hai Trinh
436 455734384 - Do Thi Oanh 872

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà Phân Phối./.

Nguồn: Unicity

Quý Nhà Phân Phối vui lòng cập nhật các Tài liệu và các Thông Báo mới nhất liên quan đến hoạt động Bán Hàng Đa Cấp tại website và văn phòng, chi nhánh Unicity Marketing Việt Nam.

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0312 812 021
do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM cấp
lần đầu ngày 28/5/2014, thay đổi lần 8 ngày 27/3/2023
Người đại diện: Mai Thị Thạch, Rocky Smart
Trụ sở chính: Số 141 đường Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM
Chi nhánh: Tầng 2, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tổng đài đặt hàng: (028) 7300 5411
Hotline CSKH: (028) 7309 5888
Email: [email protected]

ỨNG DỤNG TRÊN SMARTPHONE