Quy trình, thủ tục chấm dứt
và thanh lý hợp đồng

Unicity/Nhà Phân Phối gửi thông báo Chấm dứt Hợp Đồng cho bên còn lại trước ít nhất 10 ngày làm việc (trừ trường hợp Hợp Đồng tự động chấm dứt quy định tại Mục D Phần 3 Quy Tắc Hoạt Động, Unicity sẽ thông báo danh sách chấm dứt Hợp Đồng qua bảng Thông báo dán tại văn phòng, và qua trang thông tin điện tử .

Quy trình chấm dứt và thanh lý Hợp đồng:

Bước 1:

Nhân viên Dịch vụ khách hàng (“CS”) tiếp nhận thông báo Chấm dứt Hợp Đồng với Unicity, thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên/Xác nhận kiến thức bán hàng đa cấp (nếu có) và cung cấp Biên nhận Hồ sơ chấm dứt (đối với trường hợp Nhà Phân Phối yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng); hoặc, gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp Đồng cho Nhà Phân Phối (trong trường hợp Unicity chấm dứt Hợp Đồng).

Bước 2:

CS và bộ phận Kho vận tiến hành xử lý hồ sơ trả lại, mua lại hàng hóa theo yêu cầu từ Nhà Phân Phối (nếu có).

Bước 3:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Hợp Đồng chấm dứt, Unicity và Nhà Phân Phối thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp Đồng:

• Unicity tiến hành thanh toán cho Nhà Phân Phối các khoản tiền liên quan đến việc trả lại, mua lại hàng hóa, tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác (nếu có).

• Unicity khấu trừ số nợ Nhà Phân Phối chưa thanh toán cho Unicity và thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp của Nhà Phân Phối tại Unicity.

• Unicity công bố công khai việc chấm dứt hiệu lực Thẻ thành viên của Nhà Phân Phối trên trang thông tin điện tử.

• Unicity cập nhật danh sách Đào tạo viên trên trang thông tin điện tử và thông báo tới Bộ Công Thương (nếu có) trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có thay đổi.

Bước 4:

Ngay sau khi các thủ tục chấm dứt Hợp Đồng tại Bước 3 hoàn tất, Unicity và Nhà Phân Phối sẽ ký Biên bản thanh lý Hợp Đồng.

Trở về trang chủ
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0312 812 021
do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM cấp
lần đầu ngày 28/5/2014, thay đổi lần 8 ngày 27/3/2023
Người đại diện: Mai Thị Thạch, Rocky Smart
Trụ sở chính: Số 141 đường Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM
Chi nhánh: Tầng 2, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tổng đài đặt hàng: (028) 7300 5411
Hotline CSKH: (028) 7309 5888
Email: [email protected]

ỨNG DỤNG TRÊN SMARTPHONE