Quy trình, thủ tục Đào tạo cơ bản
và cấp Thẻ Thành Viên

Sau khi Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp giữa Unicity và Nhà Phân Phối có hiệu lực, Nhà Phân Phối phải tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản được Unicity tổ chức miễn phí theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP. Nhà Phân Phối mới của Unicity có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo đã được Unicity đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, gồm: Đào tạo trực tiếp và Đào tạo từ xa (Đào tạo trực tuyến).

1. Đối với hình thức Đào tạo trực tiếp:

a. Thủ tục đăng ký tham gia đào tạo cơ bản:

• Nhà Phân Phối có thể lựa chọn tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản sau khi ký Hợp Đồng theo lịch đào tạo cơ bản hàng tháng mà Unicity thông báo tại thời điểm ký Hợp Đồng. Nhà Phân Phối có thể đăng ký tham gia theo hai phương thức sau:

     (i) Đăng ký trực tiếp tại Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công Ty;

     (ii) Đăng ký qua thư điện tử: Công Ty sẽ gửi email phản hồi về thông tin, lịch học Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản mà học viên đăng ký tham gia.

• Nhà Phân Phối thực hiện đúng thủ tục đăng ký nêu trên sẽ có tên trong danh sách học viên tham gia đào tạo cơ bản.

b. Địa điểm đào tạo:

Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản của Công Ty được tổ chức đào tạo trực tiếp tại Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công Ty, hoặc tại một địa điểm khác mà Công Ty có quyền sử dụng.

c. Nội dung đào tạo:

Nhà Phân Phối được đào tạo theo Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản đã được đăng ký và phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d. Thời lượng đào tạo:

Tối thiểu 08 giờ.

e. Cách thức xác nhận việc hoàn thành đầy đủ thời lượng và nội dung đào tạo:

• Với mỗi Chương trình đào tạo, Công ty đều theo dõi danh sách Nhà phân phối tham gia và hoàn thành thời lượng của khóa đào tạo.

• Nhà phân phối tham gia đầy đủ thời lượng của khóa đào tạo mới đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu nội dung đào tạo. Bài kiểm tra bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thực hiện trong thời gian 30 phút. Nhà phân phối trả lời đúng 80% câu trở lên được coi là hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản. Nhà phân phối không đạt sẽ phải làm lại bài kiểm tra, trong trường hợp không đạt sau 02 lần kiểm tra, sẽ phải tham dự một Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản.

• Danh sách Nhà phân phối tham gia làm bài kiểm tra đánh giá và kết quả kiểm tra sẽ được Công ty thông báo tại trụ sở, chi nhánh và các văn phòng của Công ty. Kết quả kiểm tra sẽ được Công ty lưu giữ và làm cơ sở cấp Thẻ Nhà Phân Phối.

• Trước khi kết thúc khóa học, Nhà phân phối sẽ được yêu cầu ký tên xác nhận vào danh sách học viên tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản.

• Học viên hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản phải ký Bản cam kết theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và nộp cho Unicity. Sau khi Unicity nhận được Bản cam kết, Học viên sẽ được cấp Thẻ Nhà Phân Phối.

f. Phí tham gia khóa đào tạo cơ bản và phí cấp Thẻ Thành Viên:

Miễn phí.

g. Người Đồng Sở Hữu Hợp Đồng:

Vợ/chồng của Nhà Phân Phối khi cùng ký Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp phải hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản theo quy định pháp luật.

Lưu ý:

Thời lượng của Chương trình đào tạo có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế, tuy nhiên, vẫn đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định và tối thiểu 08 giờ.

2. Đối với hình thức Đào tạo trực tuyến:

a. Thủ tục cấp tài khoản học trực tuyến

• Bộ phận Dịch vụ khách hàng sẽ cung cấp cho Nhà Phân Phối đường link truy cập Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản dành cho Nhà Phân Phối (http://www.daotaocobanunicity.com), một mã số Nhà Phân Phối (mã số này chính là mã số Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp) và mật khẩu để đăng nhập.

• Tài khoản Nhà Phân Phối sẽ được khởi tạo trong vòng 24h kể từ thời điểm Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp được Công ty phê duyệt. Sau thời gian này, Nhà Phân Phối có thể truy cập vào đường link đã được cung cấp để đăng nhập tên và mật khẩu để tiến hành học. (Nhà Phân Phối có thể đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật thông tin).

• Đối với các Nhà Phân Phối là vợ/chồng, ngoài tài khoản mà Nhà Phân Phối là người đứng chính Hợp đồng được cung cấp để học như trên, thì Bộ phận Dịch vụ khách hàng của Công ty sẽ cung cấp cho Nhà Phân Phối là vợ/chồng một tài khoản độc lập bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu ban đầu để tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản tại website: http://www.daotaocobanunicity.com. Cả hai Nhà Phân Phối này đều phải tham gia chương trình Đào tạo cơ bản để được cấp Thẻ Thành Viên.

Lưu ý:

Học viên phải tự hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản mà không có sự giúp đỡ từ người khác. Học viên vi phạm quy định này sẽ bị coi là vi phạm Quy Tắc Hoạt Động và bị xử lý theo quy định.

b. Học và kiểm tra

• Sau khi đăng nhập, màn hình sẽ hiển thị thông tin về “CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN – Unicity Marketing Việt Nam”. Học viên muốn tham gia học sẽ nhấn vào mục “Chương trình đào tạo cơ bản” để xem nội dung chương trình học.

• Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản từ xa của Công ty bao gồm 05 học phần và bài kiểm tra sau mỗi học phần (như mô tả tại Phần II – Chương trình đào tạo cơ bản đã được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định).

• Học viên có thể lựa chọn từng học phần để học một cách độc lập. Mỗi học phần sẽ được trình bày dưới dạng slide kèm theo lời giảng của Đào tạo viên.

• Để đảm bảo thời lượng đào tạo và sự tham gia đầy đủ của Học viên, phần mềm ứng dụng học từ xa không cho phép Học viên tua bài để bỏ qua bất kỳ nội dung nào trong Chương trình đào tạo cơ bản và không cho phép chuyển slide khi nội dung đang được giới thiệu. Chỉ sau nội dung giới thiệu trong một slide kết thúc, Học viên mới có thể ấn nút, hoặc phím “enter” để chuyển sang trang tiếp theo.

• Học viên có thể tạm ngừng bài học bất cứ khi nào, hệ thống sẽ ghi nhận thời gian Học viên đã học và dừng ở nội dung đó. Khi Học viên tiếp tục việc học vào lần kế tiếp, hệ thống sẽ tự động cho phép Học viên được học tiếp các nội dung đã tạm ngưng trước đó.

• Trong suốt quá trình học, Học viên có thể đặt câu hỏi, trao đổi các thắc mắc với Đào tạo viên thông qua hệ thống tương tác của Chương trình đào tạo cơ bản.

• Tại mỗi học phần, Học viên phải hoàn thành hết các nội dung của học phần thì mới được làm bài kiểm tra của học phần đó. Hệ thống không cho phép truy cập vào bài kiểm tra trong trường hợp Học viên chưa học xong nội dung và màn hình sẽ hiển thị nội dung cảnh báo “Hạn chế không thể truy cập tới khi phần [nội dung] hoàn thành” đồng thời không có dấu tích vào ô vuông khi Học viên chưa hoàn thành nội dung học.

• Để đảm bảo Học viên hiểu rõ nội dung các bài học, trước khi làm bài kiểm tra hệ thống sẽ hiển thị câu hỏi: “Các câu hỏi của bạn đã được giải đáp đầy đủ hay chưa? Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng quay lại mục “Giải đáp trực tuyến”. Nếu không, bạn có thể bắt đầu làm bài kiểm tra.”.

• Bài kiểm tra đánh giá được thiết kế dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, Mỗi bài kiểm tra sẽ bao gồm từ 5 đến 10 câu hỏi được chia theo từng học phần. Học viên phải trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong một bài kiểm tra sẽ được tính là đạt. Trường hợp không đạt, Học viên được phép phải làm lại bài kiểm tra thêm 02 lần. Quá tổng số 03 lần làm bài, nếu Học viên vẫn không đạt thì sẽ phải học lại từ đầu nội dung tương ứng.

• Sau khi hoàn thành nội dung bài kiểm tra ở mỗi học phần, hệ thống sẽ ghi nhận kết quả kiểm tra gồm: Thời gian, điểm số và kết quả làm bài kiểm tra đạt hay không đạt.

• Sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung, bài kiểm tra và đạt điểm đỗ tại các học phần, Học viên sẽ được ghi nhận việc hoàn thành đào tạo cơ bản thông qua chứng chỉ Hoàn thành Đào tạo cơ bản trực tuyến bằng file PDF bao gồm các thông tin về: Họ tên, mã số Nhà phân phối, ngày tháng năm sinh, thời gian đào tạo, cách thức đào tạo và kết quả đào tạo.

• Sau khi nhận chứng chỉ Hoàn thành đào tạo cơ bản, Học viên tải Bản cam kết (theo mẫu số 13) tại mục này và điền thông tin, sau đó gửi về công ty.

• Sau khi nhận được Bản cam kết của Nhà Phân Phối, Công ty sẽ cấp Thẻ Thành Viên và gửi cho Nhà Phân Phối theo địa chỉ đã đăng ký trong Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp.

Trở về trang chủ
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0312 812 021
do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM cấp
lần đầu ngày 28/5/2014, thay đổi lần 8 ngày 27/3/2023
Người đại diện: Mai Thị Thạch, Rocky Smart
Trụ sở chính: Số 141 đường Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM
Chi nhánh: Tầng 2, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tổng đài đặt hàng: (028) 7300 5411
Hotline CSKH: (028) 7309 5888
Email: [email protected]

ỨNG DỤNG TRÊN SMARTPHONE