Quy trình, thủ tục Đào tạo cơ bản
và cấp Thẻ Thành Viên

1. Thủ tục đăng ký tham gia đào tạo cơ bản.

• Ngay sau khi thông tin Hợp Đồng được nhập vào cơ sở dữ liệu của Unicity, Nhà Phân Phối (còn được gọi là “Học viên”) sẽ được thông báo về việc phải tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản thông qua 1 trong các hình thức: thông báo trực tiếp, qua điện thoại, thư điện tử, văn bản, thông báo tại trang thông tin điện tử của Unicity.

• Nhà Phân Phối có thể lựa chọn tham gia bất kỳ Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản nào ngay sau khi ký Hợp Đồng hoặc theo lịch đào tạo cơ bản hàng tháng mà Unicity thông báo tại thời điểm ký Hợp Đồng. Nhà Phân Phối có thể đăng ký tham gia theo hai phương thức sau:

     (i) Đăng ký trực tiếp tại Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công Ty;

     (ii) Đăng ký qua thư điện tử. Công Ty sẽ gửi email phản hồi về thông tin, lịch học Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản mà học viên đăng ký tham gia.

• Nhà Phân Phối thực hiện đúng thủ tục đăng ký nêu trên sẽ có tên trong danh sách học viên tham gia đào tạo cơ bản.

2. Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp

3. Địa điểm đào tạo:

Chương trình đào tạo cơ bản của Công Ty được tổ chức đào tạo trực tiếp tại Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công Ty, hoặc tại một địa điểm khác mà Công Ty có quyền sử dụng.

4. Nội dung đào tạo:

Nhà Phân Phối được đào tạo theo Chương trình đào tạo cơ bản đã được đăng ký và phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Thời lượng đào tạo:

Tối thiểu 08 giờ.

6. Cách thức xác nhận việc hoàn thành đầy đủ thời lượng và nội dung đào tạo:

• Với mỗi Chương trình đào tạo, Công Ty đều theo dõi danh sách Nhà Phân Phối tham gia và hoàn thành thời lượng của khóa đào tạo.

• Nhà Phân Phối tham gia đầy đủ thời lượng của khóa đào tạo mới đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu nội dung đào tạo. Bài kiểm tra bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thực hiện trong thời gian 30 phút. Nhà Phân Phối trả lời đúng 12/20 câu trở lên được coi là hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản. Nhà Phân Phối không đạt sẽ phải làm lại bài kiểm tra, trong trường hợp không đạt sau 02 lần kiểm tra, sẽ phải tham dự một Chương trình đào tạo cơ bản khác.

• Nhà Phân Phối sẽ được yêu cầu ký tên xác nhận vào danh sách học viên tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản.

• Danh sách Nhà Phân Phối tham gia làm bài kiểm tra đánh giá và kết quả kiểm tra sẽ được Công Ty xác nhận và thông báo tại trụ sở, chi nhánh và các văn phòng của Công Ty.

• Kết quả kiểm tra sẽ được Công Ty lưu giữ và làm cơ sở cấp Thẻ thành viên.

• Học viên hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản phải ký Bản cam kết theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP và nộp cho Unicity. Ngay sau khi Unicity nhận được Bản cam kết, Học viên sẽ được cấp Thẻ thành viên.

7. Phí tham gia khóa đào tạo cơ bản và phí cấp thẻ thành viên:

Miễn phí.

8. Lưu ý:

Vợ/chồng của Nhà Phân Phối khi cùng ký Hợp đồng phải hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản theo quy định pháp luật.

Trở về trang chủ
CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0312 812 021
do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM cấp
lần đầu ngày 28/5/2014, cấp thay đổi lần 6 ngày 4/4/2017
Người đại diện: Mai Thị Thạch, Rocky Smart
Trụ sở chính: Số 141 đường Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM
Chi nhánh: Số 9, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (028) 7300 5414
Email: [email protected]