Thông báo chương trình khuyến mại Năng động thông minh

thong-bao-17

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc: Chương trình khuyến mại Năng động thông minh

Kính gửi: Quý nhà phân phối

Căn cứ:
• Luật Thương mại
• Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
• Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam thông báo chương trình khuyến mại như sau:

Chương trình khuyến mại: “Năng động thông minh”

• Địa bàn khuyến mại: Hà Nội và TP.HCM

• Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa cho nhà phân phối không thu tiền

• Thời gian khuyến mại: Từ ngày 24/08/2017 đến ngày 24/08/2018

• Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Bộ sản phẩm “Năng động thông minh” của Công ty (chi tiết liệt kê bên dưới).

• Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Bộ sản phẩm “Năng động thông minh” (chi tiết liệt kê bên dưới).

• Đối tượng được hưởng khuyến mại: Nhà Phân Phối (“NPP”) của Công Ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam đã mua ít nhất một bộ sản phẩm trong những bộ sản phẩm khuyến mại “Năng động thông minh” nói trên (chi tiết liệt kê bên dưới) của Công ty mỗi tháng trong 06 tháng liên tục bất kỳ tính từ ngày 24/08/2017 đến hết thời gian khuyến mại.

Cơ cấu giải thưởng và nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

• Nhằm khuyến khích các nhà phân phối trung thành của công ty, công ty sẽ tổng hợp danh sách các nhà phân phối có mua bộ sản phẩm “Năng động thông minh” của công ty ít nhất một bộ mỗi tháng trong thời gian 6 tháng liên tục bất kỳ tính từ ngày 24/08/2017 đến hết thời gian khuyến mại.

• Căn cứ vào danh sách này, Công ty sẽ tiến hành tặng 01 (một) bộ sản phẩm miễn phí cho các nhà phân phối có tên. Bộ sản phẩm tặng sẽ là bộ sản phẩm có giá trị thấp nhất trong các bộ sản phẩm “Năng động thông minh” mà nhà phân phối đã mua (giá trị được tính theo giá tại thời điểm tặng sản phẩm).

• Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại ước tính: 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

• Ước tính giá trị khuyến mãi thấp nhất: cứ mua 6 bộ sản phẩm khuyến mãi có giá thấp nhất 24.120.000 VNĐ (hai mươi tư triệu một trăm hai mươi nghìn đồng) trong thời gian 6 tháng liên tục bất kỳ tính từ ngày 24/08/2017 đến hết thời gian khuyến mại, nhà phân phối sẽ nhận được một bộ sản phẩm khuyến mại trị giá 4.020.000 VNĐ (bốn triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).

• Việc xác định nhà phân phối đạt điều kiện và tặng sản phẩm sẽ được tiến hành liên tục trong khoảng thời gian khuyến mại.

• Chương trình này không áp dụng cùng lúc với các chương trình khác.

Chi tiết các bộ sản phẩm “Năng động thông minh”

Ghi chú:
• TPBVSK: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
• TPCN: Thực phẩm chức năng

STT
sản
phẩm
Tên bộ sản phẩm"Năng động thông minh" Xuất xứ Loại mặt hàng Quy cách đóng gói Giá bán cho NPP(VNĐ, gồm VAT) Điểm thưởng quy đổi (PV)
1 26356 SET 100A
TPBVSK Bios Life C
Mỹ TPBVSK Bộ 02 sản phẩm 4020000 100
2 26357 SET 100B
TPBVSK: Bios Life Slim
Mỹ TPBVSK Bộ 02 sản phẩm 4220000 100
3 26358 SET 100C
- 01 TPBVSK Hỗn hợp Canxi – Magiê
- 01 TPBVSK Bios Life C
- 01 TPBVSK: Bios Life Mannos
- 01 TPCN Salmon Omega-3 Oil
- 01 Thực phẩm bổ sung Protein từ đậu nành Soy Protein
Mỹ TPBVSK, Thực phẩm bổ sung & TPCN Bộ 05 sản phẩm 4535000 100
4 26359 SET 100D
- 02 TPBVSK Hawaiian Noni
- 01 TPCN Salmon Omega-3 Oil
- 02 Thực phẩm bổ sung Protein từ đậu nành Soy Protein
Mỹ TPBVSK, Thực phẩm bổ sung & TPCN Bộ 05 sản phẩm 4480000 100
5 26360 SET 100E
- 02 TPBVSK Canxi – Magiê
- 02 Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ: Bios Life Mannos
- 02 TPBVSK Nature's Tea
- 01 TPCN Salmon Omega-3 Oil
- 02 TPBVSK Bột diệp lục Chlorophyl Powder
Mỹ TPBVSK & TPCN Bộ 09 sản phẩm 4590000 100
6 26361 SET 100F
- 02 TPBVSK Nature's Tea
- 06 TPBVSK Bột diệp lục Chlorophyll Powder
- 02 sản phẩm Cà phê với linh chi ( Bio Reishi coffee beverage)
Mỹ
Malaysia
TPBVSK
Cà phê với linh chi
Bộ 10 sản phẩm 4090000 100
7 26363 SET 200B
Bộ 11 sản phẩm:
- 02 TPBVSK Bios Life C
- 03 Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ: Bios Life Mannos
- 02 TPBVSK Nature's Tea
- 02 TPCN Salmon Omega-3 Oil
- 02 TPBVSK Bột chất diệp lục Super Chlorophyll
Mỹ TPCN & TPBVSK Bộ 11 sản phẩm 8295000 204
8 26364 SET 200C
- 02 TPBVSK Hỗn hợp Canxi – Magiê
- 02 TPBVSK Hawaiian Noni
- 01 TPBVSK Bios Life C
- 02 Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ: Bios Life Mannos
- 02 TPBVSK Nature's Tea
- 01 TPCN Salmon Omega-3 Oil
- 02 TPBVSK Bột chất diệp lục Super Chlorophyll
Mỹ TPCN & TPBVSK Bộ 12 sản phẩm 8760000 204
9 26365 SET 200D
- 02 sản phẩm TPBVSK Bios Life Slim
- 02 TPBVSK Bios Life C
Mỹ TPBVSK Bộ 04 sản phẩm 8240000 200
10 29529 SET 200E
'- 1 TPBVSK Bios Life C
- 1 TPBVSK Bios Life Slim
- 1 TPBVSK Bios Life E
- 02 TPBVSK Sản phẩm dinh dưỡng LC - Hương Vani
- 1 TPBVSK Reviv
Mỹ TPBVSK Bộ 06 sản phẩm 8530000 200
11 29531 SET 100G
- 01 TPBVSK Nature’s Tea
- 02 TPCN Native legend Tea
- 02 TPBVSK Red Clover Plus
- 02 TPBVSK Bột diệp lục Super Chlorophyll powder
- 01 TPBVSK Lifiber
Mỹ TPCN & TPBVSK Bộ 08 sản phẩm 4497000 106
12 29530 SET 200F
- 1 Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ: EnJuvenate
- 2 TPCN ChloroSpirulina
- 2 Thực phẩm TPBVSK Bột Khuẩn Lợi Probionic
- 1 TPBVSK Reviv
- 1 TPBVSK Bios Life E
- 3 sản phẩm Cà phê Linh chi (Bio Reishi Coffee Beverage)
Mỹ TPCN, TPBVSK và Cà phê vơi linh chi Bộ 10 sản phẩm 8228000 201
13 30511 SET 100H
1 TPBVSK : Hỗn hợp Canxi - Magiê
1 TPBVSK : Bios Life C
1 TPBVSK : Bios Life Mannos
1 TPBVSK : Omega Life 3
1 Thực phẩm bổ sung: Protein từ đậu nành (Soy Protein)
Mỹ TPBVSK và Thực phẩm bổ sung Bộ 5 sản phẩm 4890000 108
14 30512 SET 100I
2 TPBVSK: Hawaiian Noni
1 TPBVSK: Omega Life 3
2 Thực phẩm bổ sung: Protein từ đậu nành (Soy Protein)
Mỹ TPBVSK Bộ 5 sản phẩm 4835000 108
15 30513 SET 100J
2 TPBVSK: Hỗn hợp Canxi - Magiê
2 TPBVSK: Bios Life Mannos
2 TPBVSK: Trà Nature’s Tea
1 TPBVSK: Omega Life 3
2 TPBVSK: Bột diệp lục Chlorophyll Powder
Mỹ TPBVSK Bộ 09 sản phẩm 4945000 108
16 30515 SET 200G
2 TPBVSK: Bios Life C
2 TPBVSK: Bios Life Mannos
2 TPBVSK: Trà Nature’s Tea
2 TPBVSK: Omega Life 3
2 TPBVSK: Bột diệp lục Chlorophyll Powder
Mỹ TPBVSK Bộ 10 sản phẩm 8440000 206
17 30516 SET 200H
1TPBVSKK: Hỗn hợp Canxi - Magiê
2 TPBVSK: Hawaiian Noni
1 TPBVSK: Bios Life C
2 TPBVSK: Bios Life Mannos
2 TPBVSK: Trà Nature’s Tea
1 TPBVSK: Omega Life 3
2 TPBVSK: Bột diệp lục Chlorophyll Powder
Mỹ TPBVSK Bộ 11 sản phẩm 8495000 203
18 30514 SET 100K
2 TPBVSK: Trà Nature’s Tea
6 TPBVSK: Bột diệp lục Chlorophyll Powder
2 Cà Phê Linh Chi (Bio Reishi Coffee)
Mỹ TPBVSK Bộ 10 sản phẩm 4116000 100
19 30517 SET 200I
1 TPBVSK: Enjuvenate
2 TPBVSK: ChloroSpirulina
2 TPBVSK: Bột khuẩn lợi Probionic
1 TPBVSK: Reviv
1 TPBVSK: Bios Life E
3 Cà Phê Linh Chi (Bio Reishi Coffee)
Mỹ TPBVSK Bộ 10 sản phẩm 8267000 201

Nguồn: Unicity

Quý Nhà Phân Phối vui lòng cập nhật các Tài liệu và các Thông Báo mới nhất liên quan đến hoạt động Bán Hàng Đa Cấp tại website và văn phòng, chi nhánh Unicity Marketing Việt Nam.

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0312 812 021
do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM cấp
lần đầu ngày 28/5/2014, thay đổi lần 7, ngày 28/ 02/2022
Người đại diện: Mai Thị Thạch, Rocky Smart
Trụ sở chính: Số 141 đường Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM
Chi nhánh: Tầng 2, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tổng đài đặt hàng: (028) 7300 5411
Hotline CSKH: (028) 7309 5888
Email: [email protected]

ỨNG DỤNG TRÊN SMARTPHONE