Thông báo sáp nhập doanh nghiệp

thong-bao-28

CÔNG TY TNHH UNICITY VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc: Sáp nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Quý nhà phân phối

CÔNG TY TNHH UNICITY VIỆT NAM (sau đây gọi tắt là “Unicity Việt Nam”) đã ký Hợp Đồng Sáp Nhập với CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM (sau đây gọi tắt là “Unicity Marketing Việt Nam”) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hợp Đồng Sáp Nhập này cũng đã được Chủ Sở Hữu hai bên và Cơ Quan Nhà Nước Việt Nam có thẩm quyền chấp thuận thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 4/9/2015. Theo đó, Unicity Việt Nam sẽ sáp nhập vào Unicity Marketing Việt Nam theo Điều 153 Luật Doanh Nghiệp năm 2005 theo cách thức sau:

• Kể từ ngày 4/9/2015, Unicity Việt Nam chuyển toàn bộ tài sản, chức năng thương mại, quyền, nghĩa vụ, các lợi ích hợp pháp của mình cho Unicity Marketing Việt Nam, bao gồm các khoản phải trả, các khoản phải thu;

• Unicity Việt Nam chấm dứt sự tồn tại sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc sáp nhập.

Bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo đến Quý Nhà Phân Phối rằng kể từ ngày 4/9/2015, Hợp Đồng và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Quý Nhà Phân Phối được ký kết giữa Quý Nhà Phân Phối và Unicity Việt Nam sẽ được chuyển giao cho Unicity Marketing Việt Nam tiếp tục thực hiện.

Việc tái ký Hợp Đồng mới giữa Quý Nhà Phân Phối và Unicity Marketing Việt Nam sẽ được thông báo và thực hiện trong thời gian sớm nhất.
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Nhà Phân Phối.

Trân trọng,
Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH UNICITY VIỆT NAM
MAI THỊ NGỌC LAN - Giám Đốc

Nguồn: Unicity

Quý Nhà Phân Phối vui lòng cập nhật các Tài liệu và các Thông Báo mới nhất liên quan đến hoạt động Bán Hàng Đa Cấp tại website và văn phòng, chi nhánh Unicity Marketing Việt Nam.

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0312 812 021
do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM cấp
lần đầu ngày 28/5/2014, thay đổi lần 7, ngày 28/ 02/2022
Người đại diện: Mai Thị Thạch, Rocky Smart
Trụ sở chính: Số 141 đường Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM
Chi nhánh: Tầng 2, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tổng đài đặt hàng: (028) 7300 5411
Hotline CSKH: (028) 7309 5888
Email: [email protected]

ỨNG DỤNG TRÊN SMARTPHONE