NEIGENE

သင့္အလွအပ၏ သိပၸံနည္းပညာ 

လွပေသာ အသားအေရသည္ က်န္းမာေသာ ဆဲလ္မ်ားႏွင့္စတင္သည္။ Neigene သည္ ဆဲလ္မ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္၍ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

ဝယ္ယူရန္

ဗီဇ
လကၡဏာ

သင့္ DNA သည္ သင့္ကို သူမတူေစေသာ အရာျဖစ္သည္။ DNA တြင္ သင့္ကိုယ္ထဲရွိ protein တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇီဝေဗဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ သေကၤတစနစ္ပါရွိသည္။ DNA သည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို protein မ်ားစြာထုတ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးျပီး “messenger” molecule ကို တည္ေဆာက္ေသာမွတ္တမ္းႏွင့္ လကၡဏာ ဟူ၍ သိရေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ protein တစ္ခုခ်င္းစီသည္ သင့္ကိုယ္ထဲတြင္ သင္က်န္းမာရန္ အေရးပါေသာ အရာမ်ားကို ယူေဆာင္လာေပးသည္။ က်ြႏု္ပ္တို႔ အသက္ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမ်ွ DNA မွတ္တမ္းကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ျပီး က်ြႏု္ပ္တို႔ protein မ်ားသည္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ေပ။ Neigene သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ Genomeceutical နည္းစနစ္ကို အေျခခံအဆင့္မွစ၍ အသားအေရကို က်န္းမာေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးေသာ ဗီဇလကၡဏာကို ေထာက္ပံ့ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ 

ထပ္မံသိ႐ွိရန္

ေပးႏိုင္ေသာ
ရလဒ္မ်ား

အသားအေရႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္အမ်ားစုသည္အေပၚယံမ်ာက္ႏွာျပင္၌သာ တည္ရွိျပီ ေခ်ြး ေရႏွင္ သဘာဝအတိုင္းထြက္လာသည့္အဆီမ်ားျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ပ်က္သြားႏိုင္သည္။ Neigene နည္းစနစ္ကို အႏုၾကည့္မွန္ျဖင့္သာျမင္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အသားအရည္ထဲ စိမ့္ဝင္ျပီး ၾကာရွည္ခံရန္ သိပံၸနည္းက် ထုတ္လုပ္ထားသည္။

အသစ္တစ္ဖန္
အတြင္းမွပင္

အလွအပသည္ အေရျပားတစ္ေထာက္စာထက္ ပိုမိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Collagen Plus ကို အတြင္းေရာ အျပင္ေရာအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Collagen Plus သည္ အသားအေရ ေခ်ာေမြ႔မႈႏွင့္ အေရးေၾကာင္းေလ်ာ့က်ေစရန္ ေန႔စဥ္ တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ လိမ္းရန္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ပို၍က်န္းမာရန္ႏွင့္ ပိုမို၍ အတြင္းက်က် လွပေသာ အသားအေရပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ရိုးရွင္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ဝယ္ယူရန္

ကမၻာတစ္ဝွမ္းအသံုးျပဳေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၏ ေဖာ္ျမဴလာ

 • Snow Algae

  ဆြစ္ဇာလန္ ရွိ ေတာင္တန္းမ်ားမွ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာ Snow Algae သည္ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ Collagen ကို ထိန္းသိမ္းျပီး calorie ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဆင္တူျခင္းျဖင့္ အသားအေရကို သဘာဝအတိုင္း အားျဖည့္ေပးျပီး ျပန္လည္ႏုပ်ိဳေစ၍ မွဲ႕ေျခာက္ တင္းတိပ္မ်ားကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ Snow Algae သည္ သဘာဝပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳထားပါသည္။ 


 • RETINOL

  Retinyl Palmitate သည္ အေကာင္းဆံုးေသာ traditional retinoids ထက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစေၾကာင္း ျပသခဲ့သည့္ Vitamin A မွ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ Retinyl Palmitate သည္ က်န္းမာေသာဆဲလ္မ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ေမြးဖြားရန္ အားေပးေသာ skin-cell ကို လည္ပတ္ေစသည့္ anti-oxidant တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္သည္။

 • Japonicus

  ေဆးဝါးေဗဒတြင္ ထိပ္တန္းအျဖစ္ Japonicus ကို ကာလၾကာရွည္စြာ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ၄င္း၏အသံုးျပဳပံုကို ေရွးေဟာင္းတရုတ္ေဆးဝါးမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ Japonicus သည္ သဘာဝအတိုင္း အသားအေရကာကြယ္မႈတြင္ အားျဖည့္ေပးျပီး ေရဓာတ္ကို ၾကာရွည္စြာ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

 • Marigold

  Marigold ကို အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေယဘုယ်ေဆးဖက္ဝင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္သာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ Marigold ၏ သဘာဝအတိုင္း ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိမ်ားသည္ အသားနီျမန္းျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစျပီး အသားအေရကို အားျဖည့္ေပးသည္ဟု ျပသခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ထင္ရွားေသာ
ျခားနားခ်က္

Neigene သည္ ေရတိုလွ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးေသာ စနစ္မဟုတ္ေပ။ က်ြႏု္ပ္တို႔၏ သိပၸံနည္းက် ရလဒ္မ်ားသည္ က်ြႏု္ပ္တို႔၏ Genomeceutical နည္းစနစ္မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။

ရလဒ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း

ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရး

ဤစနစ္သည္ ေဆးပညာရႈေထာင့္အရ သင့္အသားအေရသည္ မည္သည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေနပါေစ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပျပီးျဖစ္သည္။

 • ေရဓာတ္ျဖည့္ခရင္မ္

  ေရဓာတ္ျဖည့္ခရင္မ္

  BUY NOW

  COMING SOON

  • STEP 1  |  For dry skin

   LUXE ULTRA CREME CLEANSER

   Formulated for normal to dry skin— This pearlescent cleanser gently and effectively washes away impurities while leaving your skin visibly clean and naturally hydrated.

   Shop

  • STEP 2  |  For dry skin

   TREATMENT ESSENCE

   This light hydrating tonic helps restore balance to the skin

   Shop

  • STEP 3  |  For dry skin

   CONCENTRATED ILLUMINATING SERUM

   This high-performance brightening serum, inspired by our genomeceutical research, helps to visibly reduce the signs of aging.

   Shop

  • STEP 4  |  For dry skin

   HYDRO RESTORATIVE EMULSION

   Formulated for normal to dry skin-—This moisture rich moisturizing lotion promotes long-term hydration.

   Shop

  • STEP 5  |  For dry skin

   INTENSIVE RECOVERY NIGHT CREAM

   Formulated for normal to dry skin— This night cream reaches deep to help revitalize and rejuvenate the skin while you sleep.

   Shop

 • ထိန္းညႇိေပးသည့္ Gel စနစ္

  ထိန္းညႇိေပးသည့္ Gel စနစ္

  Buy now

  • အဆင့္ ၁၊  |  အဆီျပန္ေသာ အသားအေရအတြက္

   PURIFYING GEL CLEANSER

   ပံုမွန္အသားအေရမွ အဆီျပန္ေသာအသားအေရအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီ ပုလဲပါဝင္ေသာ cleanser သည္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ႏူးႏူးညံ့ညံ့ျဖင့္ ထိရာက္စြာ ဖယ္ရွားေပးျပီး သင့္အသားအေရကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းႏွင့္ ေရဓာတ္ကိုသဘာဝက်က် ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

   Shop

  • အဆင့္ ၂၊  |  အဆီျပန္ေသာအသားအေရအတြက္

   TREATMENT ESSENCE

   ဤအနည္းငယ္ေသာေရဓာတ္အားသည္ အသားအေရညီညာေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။

   Shop

  • အဆင့္၃  |  အဆီျပန္ေသာအသားအေရအတြက္

   CONCENTRATED ILLUMINATING SERUM

   ဤအသားအေရကို ေတာက္ပေစရန္ အေကာင္းဆံုးထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ serum ကို အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈမွကာကြယ္ရန္  က်ြႏု္ပ္တို႔ genomeceutical သုေတသနလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။ 

   Shop

  • အဆင့္ ၄  |  အဆီျပန္ေသာအသားအေရအတြက္

   BALANCING RESTORATIVE EMULSION

   ပံုမွန္အသားအေရမွ အဆီျပန္ေသာအသားအေရအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာဤ gel သည္ လွပေသာ အသားအေရအတြက္ ေရဓာတ္ကို လြယ္ကူစြာ ထုတ္ယူေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္လည္ျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္။

   Shop

  • အဆင့္ ၅  |  အဆီျပန္ေသာအသားအေရအတြက္

   ADVANCED RECOVERY NIGHT GEL

   ပံုမွန္အသားအေရမွ အဆီျပန္ေသာအသာအေရအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ဤေကာင္းမြန္ေသာ hydro-gel formula သည္အသားအေရကို ျပန္လည္အားျပည့္ျပီး စိုေျပလွပေစရန္ကူညီသည္။ 

   Shop

အေမးအေျဖမ်ား

အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳရမည္နည္း။

ေန႔ဘက္တြင္
1. Luxe Ultra Creamy Cleanser or Purifying Gel Cleanser
2. Treatment Essence
3. Concentrated Illuminating Serum
4. Hydro Restorative Emulsion or Balancing Restorative Emulsion
5. Collagen Plus

ညဘက္တြင္
1. Luxe Ultra Creamy Cleanser or Purifying Gel Cleanser
2. Treatment Essence
3. Concentrated Illuminating Serum
4. Intensive Recovery Night Cream or Advanced Recovery Night Gel

လိမ္းျပီး အခ်ိန္မည္မွ်အၾကာတြင္ ရလဒ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရမည္နည္း။

အမ်ားစုသည္ လိမ္းျပီး တစ္ပတ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္အၾကာမွသာ ရလဒ္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ထုတ္ကုန္အားလံုးကို သံုးရန္လိုပါသလား။

Neigene သည္ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ား ရရန္ မနက္တစ္ၾကိမ္ ညတစ္ၾကိမ္ကို နည္းစနစ္က်က် အသံုးျပဳေပးပါရန္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ သို႔ေပမဲ့ Neigene အလွကုန္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ထားျခင္း မရွိပါ။ 

ထုတ္ကုန္တစ္ခုခ်င္းစီကို ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္စီ အသံုးျပဳရမည္နည္း။

“အေကာင္းဆံုးေသာရလဒ္မ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ မနက္ေရာ ေန႔လည္ပါ အသံုးျပဳေပးပါရန္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္ – Collagen Plus ကို ေန႔စဥ္ တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္သာ အသံုးျပဳရန္။”