LC Ascent

အစားအစာအားျဖည့္ Shake တစ္ခုျဖစ္သည့္ LC Ascent သည္ သင့္အတြက္အားျဖည့္ေပး႐ံုသာ မဟုတ္ဘဲ ထို႔ထက္အက်ိဳးပိုမိုရ႐ွိေစမည့္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ LC Ascent သည္ LC family ၏ Genomeceutical edition ျဖစ္သည္။

ထပ္မံသိ႐ွိရန္

အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးရွိေသာ ပရိုတင္းဓာတ္
တိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္အတူ

သင္သည္ soy, whey ႏွင့္ algae သံုမ်ိဳးေရာေႏွာထားေသာ အဓိက ပရိုတင္းဓာတ္သံုးမ်ိဳးကို အျပည့္အဝ ရရံုသာမက သင့္တစ္ရက္တာျဖတ္သန္းရန္ ျပည့္ဝေသာအားအင္ရရွိရန္ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားပါရွိသည့္ ပရိုတင္းဓာတ္မ်ားကိုလည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

Amino Acids 18 မ်ိဳး

က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ က်န္းမာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ amino acids အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုအပ္သည္။ ဤ ေဖာ္ျမဴလာအသစ္သည္ amino acids 18 မ်ိဳးကို ေရာေႏွာထားျပိး ျပည့္ဝေသာ အင္အားရရွိျပီး အလံုးစံုေသာက်န္းမာေရးကို ေကာင္းမြန္ေစရန္ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည္။

အဓိက ပရိုတင္း သံုးမ်ိဳး

Whey, soy ႏွင့္ algae ပရိုတင္းတို႔၏ ေပါင္းစပ္မႈသည္ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေသာဌာနတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ amino acid ပါဝင္သည့္ ပရိုတင္းဓာတ္ရရွိေသာ ေပါင္းစပ္မႈတို႔ကို ေထာက္ပံ့ထားသည္။ LC Ascent ကို ကမၼဇီဝကိုတိုးျမွင့္ရန္ အာဟာရဓာတ္ရရွိေသာ အထုပ္ကေလးမ်ားႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားသည္။

Whey

Whey

Soy

Soy

Algae

Algae

Cordyceps Militaris

ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းမည္ ထင္ေသာ္လည္း ၄င္းကို တရုတ္ရိုးရာ ေဆးဝါးမ်ားတြင္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ေရာဂါမွ ကင္းလြတ္ေသာက်န္းးမာေရး အားအင္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားျခင္း ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ လိင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအားအင္ တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 

အျခားပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

MATCHA GREEN 2 ဂရမ္ လက္ဖက္အမႈန္႔

MATCHA GREEN 2 ဂရမ္ လက္ဖက္အမႈန္႔

သဘာဝက်က်
ခြန္အားတိုးျမင့္ေစပါသည္။
အစာေျခဖ်က္ေပးေသာ အင္ဇိုင္းဓာတ္မ်ား

အစာေျခဖ်က္ေပးေသာ အင္ဇိုင္းဓာတ္မ်ား

နာနတ္သီးႏွင့္ သေဘၤာသီးမွရေသာ အင္ဇိုင္းဓာတ္
က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အစာေျချခင္းစနစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

အသံုးျပဳပံု

ေရာေႏွာပါ။

LC Ascent ႏွစ္ဇြန္းကို ေရ သို႔မဟုတ္ ႏို႔ျဖင့္ ေရာေႏွာပါ။

ေသာက္သံုးပါ။

အစာအာဟာရျဖည့္ shake တစ္ခုအျဖစ္ ေသာက္သံုးပါ။

ထပ္ခါထပ္ခါ ေသာက္သံုးပါ

အေကာင္းဆံုးေသာရလဒ္မ်ားအတြက္ 4-4-12 စည္းမ်ဥ္းကို လိုက္နာပါ။

လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈ။ ဗာဒံႏို႔ရည္ ပဲႏို႔ရည္ သို႔မဟုတ္ အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ သမေအာင္ေရာေႏွာၿပီး ေသာက္သံုးပါ။