Cleanse
Cleanse
ClearStart30

Clearstart တြင္ အတူတကြအသံုးျပဳရန္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ Paraway, LiFiber, ႏွင့္ Nature’s Tea ဟူသည့္ ထုတ္ကုန္သံုးမ်ိဳးပါဝင္သည္။ ဤထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အထူးၾကပ္မတ္ ရက္ ၃၀ အူသန္႔စင္ျခင္း အစီအစဥ္အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ၆ လတစ္ခါ သံုးစြဲရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး LiFiber ကို ေန႔စဥ္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခံစားရရွိႏိုင္ပါသည္။
ကိုယ္တြင္း႐ွိ အစာေျခဖ်က္ျခင္းစနစ္သည္ အျမင့္ဆံုးစြမ္းရည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာအခါ သင္သည္ က်န္းမာသုခႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပူပင္ဖြယ္မ်ားစြာကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သင့္ခႏၶာကိုယ္သည္ ဗီတာမင္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ မ႐ွိမျဖစ္ သတၱဳဓာတ္မ်ားကို ကို ပိုမို ထိေရာက္စြာ စုပ္ယူႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

Nature’s Tea

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • ခႏၶာကိုယ္ကို ႏူးညံ့စြာ သန္႔စင္ေပးျပီး သြယ္လ်ေစသည္။
 • အူအတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေပးသည္။
 • ေကာင္းမြန္ေသာအရသာရွိသည္။
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားအေရးၾကီးေသာအရာမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစသည္။

Paraway Plus

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • ခႏၶာကိုယ္ရွိ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ားကို အနက္ေရာင္သစ္ၾကားသီး၊ ေရႊဖရံုသီးအေစ့ႏွင့္ ေလးညႇင္းပြင့္စေသာ အပင္မ်ားမွ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖယ္ရွားေပးသည္။
 • Peppermint အဆီသည္ အစာေျခဖ်က္သည့္ လမ္းေၾကာင္းရွိ ၾကြက္သားမ်ားကို သက္သာေစျပီး ေလပြျခင္းႏွင့္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းကို သက္သာေစသည္။
 • Chamomile တြင္ ပိုးဝင္ျခင္းမွ သက္သာေစရန္ bateria မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေသာ အစုအေဝးမ်ား ပါရွိသည္။
 • အခါအားေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

Chlorophyll Powder

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ က်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • ခႏၶာကိုယ္ကို သန္႔ရွင္းေစျပီး ခြန္အားျပည့္ေစသည္။
 • ကိုယ္ခံအားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။
 • ဆီးႏွင့္ အျခားအနံ႔ဆိုးမ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးသည္။
 • အားေကာင္းေသာ Chlorophyllin ပါဝင္သည္။
 • တစ္ေန႔တာလံုး မည္သည့္အခ်ိန္မဆို သံုးစြဲႏိုင္သည္။

NATIVE LEGEND TEA™

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • အေမရိကန္႐ိုးရာ ေဆးနည္းလမ္း ရရွိသည္။
 • အဓိက ပါဝင္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ကပ္ေစးႏွဲပင္သည္ ကိုယ္တြင္းရွိ မလိုအပ္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ကိုယ္ခံအားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
 • Milk thistle ဟုလည္း သိထားေသာ holly thistle သည္ အသည္းက်န္းမာေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 
  ေခ်ာမြတ္ေသာ elm အပင္၊ sheep sorrel, turkey rhubarb ႏွင့္ ေရကညြတ္ပင္ တို႔သည္ ေဝဒနာကို သက္သာေစျပီး ကိုယ္ခံအားကို အားျဖည့္ေပးသည္။

Probionic

Probionic သည္ Irritable Bowel Syndrome (IBS) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း ဝမ္းေလ်ွာျခင္း ဗိုက္ကယ္ျခင္းႏွင့္ ေယာင္တင္းေသာ လကၡဏာမ်ား စေသာ အစာေျခဖ်က္ျခင္းဆိုင္တာ က်န္းမာေရးဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးေသာ တိုးတက္မႈျဖစ္သည္။ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေသာ္ Probionic ကိုေန႔စဥ္သံုးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါျပီးသည့္ခႏၶာကိုယ္လႈံ႕ေဆာ္မႈကို တိုးတက္ေစ၍ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ လြယ္လြယ္ကူကူ ခုခံႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးသည္။ 

 • ကိုယ္ပိုင္ေဆးေထာင့္ထဲသို႔ထည့္သြင္းျခင္း- တစ္ခုခ်င္းစီသည္ Probionic ထဲရွိ bacteria မ်ားကို 90% စုပ္ယူေပးသည္။
 • Bacteria မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာအေကာင္မ်ားကိုေလ့လာေသာ သုေတသန- သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာမႈႏွင့္ ေဆးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ Probionic တြင္ပါဝင္ေသာ probiotics အေကာင္ေလးေကာင္သည္ အစာေျခဖ်က္ျခင္းတြင္အလြန္သက္ေရာက္မႈရွိျပီး က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရန္ ခုခံေပးသည္ဟု ျပသခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။
 • ေရာဂါျပီးသည့္ကိုယ္ခႏၶာကို အားျပည့္ေစ၍ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းကို သန္မာေစသည္။
 • အစာေျခဖ်က္ျခင္းကို ကူညီေပး၍ အာဟာရစုပ္ယူမႈကို ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးသည္။