Stewart Hughes

ສຈ໊ວທ ຮິວຈສ໌

ປະທານແລະປະທານກຳມະການບໍລິຫານ

ກ່ອນທີ່ຈະມາຮ່ວມງານກັບຢູນີຊີຕີ້ ອິນເຕີເນຊັນเນລ, ທ່ານ ສຈ໊ວທ ຮິວຈສ໌ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 15 ປີ ໃນທຸລະກິດບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃນຕຳແໜ່ງຮອງປະທານກຳມະການແລະທີ່ປຶກສາການບໍລິຫານການງານອາວຸໂສ ກັບບໍລິສັດ ວໍສະຕຼີດ ອິນເວສທ໌ເມນທ໌ ສອງແຫ່ງ.

ຈາກການເປັນຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງສູງໃນຢູນີຊີຕີ້ ກາຍມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ ທ່ານ ຮິວຈສ໌ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໜັກແໜ້ນເຖິງອານາຄົດຂອງຢູນີຊີຕີ້ແລະໂອກາດທີ່ເຂົ້າສູ່ທຸລະກິດປະເພດຕົວແທນຈຳໜ່າຍອິສະຫຼະທີ່ແພ່ຫຼາຍໄປທົ່ວໂລກ ອີກທັ້ງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງຊີວິດທີ່ດີກວ່າ ສຳຫຼັບພະນັກງານ ນັກທຸລະກິດອິດສະຫຼະ ແລະ ລູກຄ້າຂອງຢູນີຊີຕີ້ນັ້ນເອງ ຈື່ງສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ຜົນຮັບຈິງແລະສ້າງຊີວິດທີ່ດີກວ່າໄດ້ຢ່າງແທ້ງຈິງ

Stewart Hughes

ສຈ໊ວທ ຮິວຈສ໌

ປະທານແລະປະທານກຳມະການບໍລິຫານ

ກ່ອນທີ່ຈະມາຮ່ວມງານກັບຢູນີຊີຕີ້ ອິນເຕີເນຊັນเນລ, ທ່ານ ສຈ໊ວທ ຮິວຈສ໌ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 15 ປີ ໃນທຸລະກິດບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃນຕຳແໜ່ງຮອງປະທານກຳມະການແລະທີ່ປຶກສາການບໍລິຫານການງານອາວຸໂສ ກັບບໍລິສັດ ວໍສະຕຼີດ ອິນເວສທ໌ເມນທ໌ ສອງແຫ່ງ.

ຈາກການເປັນຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງສູງໃນຢູນີຊີຕີ້ ກາຍມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ ທ່ານ ຮິວຈສ໌ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໜັກແໜ້ນເຖິງອານາຄົດຂອງຢູນີຊີຕີ້ແລະໂອກາດທີ່ເຂົ້າສູ່ທຸລະກິດປະເພດຕົວແທນຈຳໜ່າຍອິສະຫຼະທີ່ແພ່ຫຼາຍໄປທົ່ວໂລກ ອີກທັ້ງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງຊີວິດທີ່ດີກວ່າ ສຳຫຼັບພະນັກງານ ນັກທຸລະກິດອິດສະຫຼະ ແລະ ລູກຄ້າຂອງຢູນີຊີຕີ້ນັ້ນເອງ ຈື່ງສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ຜົນຮັບຈິງແລະສ້າງຊີວິດທີ່ດີກວ່າໄດ້ຢ່າງແທ້ງຈິງ

Christopher Kim

Christopher Kim

ຄຣິສໂຕເຟີຣ ຄິມ

ປະທານບໍລິຫານ ຢູນີຊີຕີ້ອິນເຕີເນຊັນແນລ

ທ່ານ ຄິມ ປະຈຸບັນດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານຜຸ້ບໍລິຫານຕະຫຼາດໂລກຂອງ ຢູນີຊີຕີ້ອິນເຕີເນຊັນແນລ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕະຫຼາດທົ່ວໂລກຂອງຢູນີຊີຕີ້, ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມແລະເລັ່ງການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ.

ກ່ອນຈະເຂົ້າມາຮ່ວມກັບຢູນີຊີຕີ້, ທ່ານ ຄິມ ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ຫຼາຍກວ່າ 14 ປີ. ໃນປີ 2005 ເມື່ອທ່ານເຂົ້າມາຮ່ວມກັບຢູນີຊີຕີ້ ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ນຳເອົາປະສົບການອັນກວ້າງຂວາງຂອງທ່ານເຂົ້າມາສູ່ບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງອອກເຖິງພາວະຜູ້ນຳທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຫຼັກແຫຼມແລະສຽບຄົມ, ທ່ານ ຄິມ ທ່ານຍັງມີຄວາມສາມາດພິເສດໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ຄົນຈາກຫຼາກຫຼາຍວັດທະນາທຳ ແລະທ່ານຍັງເສີມສ້າງຄວາມແຂງແກ່ນໃຫ້ກັບໍລິສັດທັງໃນລະດັບຈຸລາພາກ ແລະ ມະຫາພາກອີກດ້ວຍ. ໃນທົດສະຫວັດທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກັບຢູນີຊີຕີ້ ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການບໍລິຫານຈັດການຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ແລະຊັບຊ້ອນທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດ. ຍ້ອນການທຸ່ມເທຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຢູນີຊີຕີ້ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໂຕແລະຈະເລີນເຕິບໂຕຢ່າງໄວ້ແລະໝັ້ນຄົງມາໂດຍຕະຫຼອດ.

Dan Hughes

Dan Hughes

ແດນ ຮິວຈສ໌

ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍປະຕິບັດການ

ທ່ານ ແດນ ຮິວຈສ໌ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຢູນີຊີຕີ້ໃນປີ 2008 ເຊິ່ງຂະນະນັ້ນໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໂດຍທຳໜ້າທີ່ໃນພາກສ່ວນຂອງການປະຕິບັດການໃນພາກພື້ນເອເຊຍແປຊິຟິກ, ກ່ອນທີ່ຈະມາຮ່ວມງານກັບຢູນີຊີຕີ້ ທ່ານ ແດນ ຮິວຈສ໌ ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນວິສະວະກອນອາກາດສະຍານພານິດເຄື່ອງໂບອີ້ງ.

ປັດຈະບັນ ທ່ານ ແດນ ຮິວຈສ໌ ຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານການເງິນແລະການປະຕິບັດການຕ່າງໆ ໃນພາກພື້ນເອເຊຍແປຊິຟິກ ລວມເຖິງດ້ານການເງິນແລະການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄ້າງ ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ແດນ ຮິວຈສ໌ ຍັງມີສ່ວນໃນເລື່ອງຂອງການເປີດຕະຫຼາດໃໝ່ໃນປະເທດຕ່າງໆ ອີກທັງຍັງມີການຕິດຕໍ່ປະສານສຳພັນກັບຜູ້ນຳໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ລວມໄປເຖິງການສະນັບສະໜຸນດ້ານການຕະຫຼາດອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

Bobby Kim

Mr. Bobby Kim

ທ່ານ ບອບບີ້ ຄິມ

ຮອງປະທານບໍລິຫານ, ປະຈຳພູມມິພາກເອເຊຍແປຊິຟິກ

ທ່ານ ບອບບີ້ ຄິມ ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຮອງປະທານບໍລິຫານ ປະຈຳພູມມິພາກເອເຊຍແປຊິຟິກເໜືອ ຮັບຜິດຊອບປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ຍີ່ປຸ່ນ ຮົ້ງກົ້ງ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມເບິ່ງງານທີ່ປະເທດໄທ ທ່ານໄດ້ນຳຮູບແບບກັບໄປພັດທະນາໃນປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ເຮັດຕະຫຼາດໃນປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ເຕີບໂຕຢ່າງໄວ້ວາ ລ່າສຸດໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຮອງປະທານບໍລິຫານ ປະຈຳພູມມິພາກເອເຊຍແປຊິຟິກ ໂດຍຈະດູແລຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານຝ່າຍຂາຍແລະຝ່າຍການຕະຫຼາດພູມມິພາກເອເຊຍແປຊິຟິກຂອງຢູນີຊີຕີ້ ຕັ້ງແຕ່ເກົາຫລີໃຕ້ ຍີ່ປຸ່ນ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ປະເທດໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທັ້ງໝົດຍົກເວັ້ນອິນເດຍແລະກຸ່ມປະເທດມີນາ(MENA Group).

ບໍລິສັດຢູນີຊີຕີ້ລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ
ອາຊຽນມໍ ຕຶກ E3, ຖ. T4
ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ: +856-21-419055-6
ແຟກ: +856-21-419066