ປະຫວັດບໍລິສັດ

ກ່ຽວກັບເຮົາ

UNICITY ປາດຖະໜາວ່າການສື່ສານລະຫວ່າງຄົນຕໍ່ຄົນບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການດຳລົງຊີວິດ ແຕ່ເພື່ອຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງອອກໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ການວິໄຈແລະນະວັດຕະກຳເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຜະລິດຕະພັນ ແລະບໍລິການໃໝ່ໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມສຸຂະພາບແລະຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນໄດ້ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 400 ລາຍການ ໃນ 50 ກວ່າປະເທດ ທີ່ UNICITY ກຳລັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ.

  • ປະຫວັດ

    ຈາກຈຸດເລິ່ມຕົ້ນຂອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າອາຍຸຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເທິງຊັ້ນວາງ ກາຍມາເປັນພາລະກິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນດີຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ

    ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ

  • ໂມເດລ

    ເມື່ອທ່ານມີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສັກກະຍາພາບຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງນັ້ນ ມັນຕ້ອງການບາງຢ່າງທີ່ພິເສດ-ສາມາດສຳພັດໄດ້.

    ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ

ບໍລິສັດຢູນີຊີຕີ້ລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ
ອາຊຽນມໍ ຕຶກ E3, ຖ. T4
ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ: +856-21-419055-6
ແຟກ: +856-21-419066