2018 оны Эмч нарын ширээний лавлах


Шинжлэх ухаанаар баталгаажсан бүтээгдэхүүнүүд

Юнисити компаний бүтээгдэхүүн нэг бүр нягт нямбай эрдэм судлал, шинжлэх ухаан технологийн хамгийн сүүлийн ололтод үндэслэсэн байдаг. Эдгээрээс “Эмч нарын ширээний лавлах” гэдэг эмнэл зүйн судалгаагаар баталгаажсан эмийн хэрэглэх заалтын тухай эмч нар байнга суралцаж байдаг нэр хүндтэй номонд нилээд олон нь бүртгэлтэй.

Юнисити компани Клевландын клиник, Америкийн зүрхний нийгэмлэг, Ютагийн их сургууль, Миннесотагийн их сургууль, Колумбийн их сургууль зэрэг анагаах ухааны тэргүүлэх байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. 

Юниситигийн бүтээгдэхүүнүүд хүмүүст биеийн жин бууруулах, зүрхний эрүүл мэнд, яс бэхжүүлэх, хараа сайжруулах зэрэг өргөн хүрээтэй үйлчлэлийг үзүүлдэг. Хэдэн зуун эмч, мэс засалч эмч нар, эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүд өдөр тутам Юнисти бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчиддээ санал болгон хэрэглүүлдэг.

Learn More


2018 онд “Эмч нарын ширээний лавлах”
номонд орсон Юнисити бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалт

 • Биос Лайф Си+
 • Юнисити Баланс
 • Юнисити Матча
 • Биос 7
 • Юнимате
 • Эрүүл мэндийн үндэс
 • Кардио эссэнциал
 • Био-Си
 • Юнисити Си Эм тос
 • Харааны эссэнциал
 • COQ10
 • Үе мөчний хөдөлгөөн
 • Иммунизен
 • Омегалайф-3
 • Си Эм Плекс
 • Пробионик