ЮНИСИТИГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

Эрүүл мэндийн
шинжлэх ухааныг өөрчлөх нь

Юнисити компани нь дэлхийн хүн бүрийн эрүүл мэнд, амьдралын чанарыг сайжруулах дэвшилтэт бүтээгдэхүүн боловсруулахын төлөө хичээн зүтгэдэг билээ. Тийм ч учраас Юниситигийн шинжлэх ухааны багт тэргүүлэх шилдэг эрдэмтдийг дэлхийн өнцөг бүрээс цуглуулсан байдаг. Манай эрдэмтэд “Амьдралыг илүү сайхан” болгох хүсэл тэмүүллээ хувьсал авчирсан шинжлэх ухааны технологитой хослуулан маргаашийн сайн сайхны төлөө ажилласаар байна.

“Амьдралыг илүү сайхан” гэдэг бол зөвхөн компанийн уриа төдийгүй Юниситигийн шинжлэх ухааны хүмүүст өгч буй амлалт юм.

“Амьдралыг илүү сайхан” гэдэг бол зөвхөн компанийн уриа төдийгүй Юниситигийн шинжлэх ухааны хүмүүст өгч буй амлалт юм.

Бидний үйл явц

  • Хайх
  • Турших
  • Шалгах
  • Баталгаажуулах
  • Хүргэх

Генийн илэрхийлэл

Юниситигийн шинжлэх ухааны зөвлөл

Dr. Stuart M. Phillips Ph.D.

Dr. Ted Naiman MD

Бенжамин Т. Бикман, Доктор

8 багана
Юниситигийн шинжлэх ухааны