#GLIC၂၀၁၉Unicity ၏ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻအႏွံ႔အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္ စတင္မိတ္ဆက္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။


UNICITY သိပၸံပညာရွင္မ်ားထံမွ နားေထာင္လိုက္ပါ။


ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားကို ပထမဦးဆံုး လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခံစားသူ ျဖစ္ပါ။


သင့္အတြက္က်င္းပသည့္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ဆင္ႏြဲလိုက္ပါ


BE DIAMOND.

BE U.


Unicity GLIC သည္ မိမိတို႔၏ အိပ္မက္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုျပီး ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ ရွားပါးေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ႏုိင္ငံတကာဦးေဆာင္မႈႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအခမ္းအနားအတြက္ စုရံုးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေထာင္ေပါင္းခ်ီေသာ Unicity ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဆင္ႏြဲလိုက္ပါ။ ဇိမ္က်မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ အေတြ ့အၾကဳံတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယား ေတြ႔ဆံုျခင္းရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ဘ၀ကိုရွာေဖြေနေသာ ကုန္သည္မ်ား၊ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား ႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ စိတ္ဓာတ္၀ိညာဥ္ကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးကို လက္မလႊတ္လိုက္ပါႏွင့္။

အစားအစာ

တြင္ သင့္အစားအစာအတြက္ ၾကိဳတင္စီမံေရြးခ်ယ္ထားလိုက္ပါ။ အစားအစာ

ရႈခင္းမ်ား

ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏အံ့ၾသဖြယ္ျမင္ကြင္းမ်ားကို လွည့္ပတ္လိုက္ပါ။ visitkorea.or.kr တြင္ အၾကံဥာဏ္ရယူလုိက္ပါ။

ဟိုတယ္မ်ား

GLIC ၂၀၁၉ ပြဲတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ သင့္အသုံးစရိတ္ အံကိုက္ျဖစ္ေစမည့္ ဟိုတယ္ကိုေစာေစာၾကိဳတင္စာရင္း ေပးထားပါ။

သြားလာေရးႏွင့္ေနထိုင္ေရး

ေနထိငု ္ေရး

အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ အနီးတြင္ ဟိုတယ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။


အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

TRANSPORTASI

အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ အနီးတြင္ ျမေအာက္ရထား ရွိပါသည္။


အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

သြားလာေရး

အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ အနီးတြင္ ျမေအာက္ရထား ရွိပါသည္။


အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

ဧည့္လမ္းညႊန္

ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ သင္၏ခရီးသြား လည္ပတ္မႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါသည္။


အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္
UNICITY GLOBAL MAGAZINE 2019

× Responsive image
×

ရန်အတွက်ဝင်ရောက်ပါ

ဝယ်ယူလက်မှတ်တွေ


ဆက်လက်

ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ားGLIC SPECIAL PACKAGE

ဒီေနရာကေန ႀကိဳတင္မွာယူၿပီး အဲဒီ GLIC Special Packages ကို ကိုယ့္ရဲ႕႐ုံးကေန ယူလုိ႔ရပါလား?

ေၿဖ - မရပါဘူး။ GLIC Special Packages ကို Global Leadership and Innovation Conference 2019 ကေနပဲ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

GLIC Special Packages ကို ဘယ္အခ်ိန္ရမွာလဲ။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္လုိရယူရမွာလဲ?

ေၿဖ - ျပပြဲခန္းမ(၂) မွာရွိတဲ့ အြန္လိုင္းေအာ္ဒါေကာက္ယူတဲ့ေကာင္တာမွာ ၂၀၁၉၊ ဇြန္လ ၁၄ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ နာရီကေန ည ၁၀း၀၀ နာရီအထိ၊ ၂၀၁၉၊ ဇြန္လ ၁၅ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၉နာရီကေန ည ၇း၃၀နာရီအထိ မွာယူႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕႐ုံး၀န္ထမ္းေတြကေန Barcode ပါ၀င္တဲ့ သင့္ရဲ႕ေအာ္ဒါအတည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို Screenshot နဲ႔ ပုိ႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Global Leadership and Innovation Conference 2019 မွာ GLIC Special Packages မွာယူႏိုင္လား?

ေၿဖ - မရပါဘူး။ GLIC Special Packages က ႀကိဳတင္မွာယူမႈတစ္ခုတည္းပဲရရွိႏိုင္ပါတယ္။

GLIC Special Packages ၀ယ္ယူရမွာ ဘယ္လုိေငြေပးေခ်မႈလုပ္ရမွာပါလဲ?

ေၿဖ - MasterCard and Visa credit/debit card ကေနပဲ ေငြေပးေခ်ရမွာပါ။

လက္ရွိေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရွိပါလဲ?

ေၿဖ - ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအတြက္ကေတာ့ လက္ရွိဘဏ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏႈန္းနဲ႔ပါ။

တကယ္လုိ႔ ကိုယ့္မွာ ေအာ္ဒါအတည္ျဖစ္ေၾကာင္း Screenshot မရွိခဲ့ရင္ ဘာမ်ားလုပ္သင့့္ပါလဲ?

ေၿဖ - သင့္ရဲ႕ BA နံပါတ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ုံး၀န္ထမ္းေတြဆီမွာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

GLIC Special Packages ကို ဘယ္သူေတြ၀ယ္လို႔ရလဲ?

ေၿဖ - GLIC Tickets ရွိသူသာလ်ွင္ ၀ယ္ယူ ၊ ရယူ ေပးႏုိင္ပါတယ္။

GLIC Special Packages ကို ကိုယ္စားရယူႏိုင္လား?

ေၿဖ - ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ေအာ္ဒါနံပါတ္နဲ႔ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္းနံပါတ္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ကိုယ္စားထုတ္ယူသူရဲ႕နံပါတ္ နဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြဆီမွာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္မွာယူမႈကို ဘယ္လိုပယ္ဖ်က္ႏို္င္ပါလဲ?

ေၿဖ - ႀကိဳတင္မွာယူမႈေတြကို ပယ္ဖ်က္လုိ႔မရ၊ ေငြျပန္မအမ္းသလုိ ပစၥည္းလဲလွယ္တာမ်ိဳးလည္းမရပါဘူး။

ႀကိဳတင္မွာယူတဲ့၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္မွာ email လိပ္စာ မွားသြားရင္ ဘယ္လုိျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ?

ေၿဖ - email လိပ္စာမွားသြားခဲ့ရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ေအာ္ဒါနံပါတ္နဲ႔ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္းနံပါတ္ေတြ ရရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။

GLIC Special Packages မွာ ဘာေတြပါလဲ?

ေၿဖ - GLIC Special Packages မွာ 2 boxes of LC Base, 2 boxes of Unimate Fuel, 1 Blender bottle and 1 Eco bag ပါပါတယ္။ အေၿခေနအရ ေၿပာင္းလဲမွဳရွိနိဳင္ပါတယ္။

GLIC Special Packages ကို ႀကိဳတင္မွာယူရင္ ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရႏို္င္ပါသလဲ?

ေၿဖ - ဒီလုိႀကိဳတင္မွာယူျခင္းျဖင့္ တန္းစီ၀ယ္ယူလို႔ အခ်ိန္ကုန္မႈမရွိေစသလုိ လက္ေဆာင္ေတြနဲ႔ PV အပိုေတြ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လမွာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈ PV စာရင္းတင္ရမွပါလဲ?

ေၿဖ - ၀ယ္ယူတဲ့လမွာပဲ ႀကိဳတင္မွာယူမႈ PV ကို စာရင္းတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္မွာယူမႈေတြအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ဘယ္လိုပါလဲ?

ေၿဖ - လက္ရွိတန္ဖုိး(PV)က ေအာ္ဒါမွာတဲ့လမွာ ရွိေနတဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ တြက္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္ခကလည္း CV ႏႈန္း ကိုရီးယား၀မ္ ၁၀၀၀ နဲ႔ KR (အာရွ)ရဲ႕ အက်ိဳးခံစားေၾကးေငြအေပၚ တြက္ခ်က္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္မွတ္၀ယ္ယူရန္

ပဲြေန႔ေရာက္မွ တည္ေနရာတြင္ လက္မွတ၀္ ယ္ယူရန္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။

မရႏုိင္ပါ၊ ပဲြေန႔မတိုင္မီ Unicity ရုံး (သုိ႔) GLIC ၀က္ဆိုဒ္တြင္ လက္မွတ္က၀ို ယ္ယူရပါမည္။ အင္တာနက္မွ မဟုတ္ေသာ ၀ယ္ယူမႈမ်ိဳးအတြက္ သင့္ႏုိင္ငံရွိ Unicity ရုံးကိုဆက္သြယ္ပါ။

လက္မွတ္၀ယ္ယူရာတြင္ အသက္ အကန္႔အသတ္ ရွိပါသလား။

မည္သူမဆို လက္မွတ၀္ ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ကေလးငယ္ မ်ားကို VIP အထူးဧည့္ေနရာ၊ မည္သည့္စင္ေပၚေနရာမဆို၊ ေဆြးေႏြးခန္းမမ်ား၊ Black Tie Party ပဲြသို႔ မေရာက္ရွိေစရန္ လံုး၀တားျမစ္ထားေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ ပဲြသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ မည္သည့္ ကေလးငယ္မဆို မိဘမ်ားက ထိန္းေၾကာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ နည္းပညာမ်ား၊ မီးလွ်ံမ်ားႏွင့္ လူအမ်ားေၾကာင့္ အသံက်ယ္ေလာင္ျခင္းရွိႏုိင္သည္ကို သတိျပဳပါ။

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္အထူးေလ်ာ့ေစ်းရွိပါသလား။

မရွိပါ၊ တက္ေရာက္သူအားလံုး (အရြယ္ေရာက္သူ ႏွင့္ ကေလးငယ)္ တူညီေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္လက္မွတ၀္ ယ္ယူရပါမည္။

လက္မွတ္မ၀ယ္ခင္တြင္ ထုိင္ခံုေနရာေရြးခ်ယ္ ႏုိင္ပါသလား။

ထုိင္ခံုေနရာမ်ားကို ႏုိင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာရွိမိမိထိုင္ခံုေနရာကို ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ ေသခ်ာစစ္ယူႏုိင္ပါသည္။

အြန္လိုင္းမွ လက္မွတ္၀ယ္ယူရာတြင္ ထုိင္ခံုေနရာဇံု မွားျပီးေရြးခ်ယ္မိပါက မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း။
ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ႏုိင္ငံအတြင္း ထုိင္ခံုေနရာ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ ကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးျဖစ္ ေပၚလာပါက မိမိႏုိင္ငံရွိ Unicity ရံုးကို ဆက္သြယ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္သည္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ထိုင္းႏုိင္ငံရံုးမွလက္မွတ္ကိုမွာယူပါက မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ ႏုိင္မည္နည္း။
အလိုအေလ်ာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းထုိင္ခံု ေနရာဇံုတြင္ ထိုင္ရပါလိမ့္မည္။ ပြဲစဥ္အတြင္းမိမိထုိင္လိုေသာေနရာအလိုက္ ႏုိင္ငံရွိ Unicity ရံုးမွ လက္မွတ္၀ယ္ယူရန္ ေသခ်ာဖို႔လိုပါသည္။

အြန္လိုင္းမွ လက္မွတ္၀ယ္ယူျပီး အတည္ျပဳအီးေမးလ္ (သို႔) SMS စာေစာင္ မေရာက္လာပါက မည္သူ႔ကိုဆက္သြယ္ရမည္နည္း။
ေက်းဇူးျပဳျပီး သင့္ႏုိင္ငံရွိ Unicity ရံုးကိုဆက္သြယ္ပါ။

ေရအတြက္မ်ားစြာျဖင့္ တစ္ခါတည္း လက္မွတ္ ၀ယ္ႏိုင္ပါသလား။

ရႏုိင္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မွတ္အေရအတြက္ မ်ားစြာကို တစ္ခါတည္း၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မိမိလက္မွတ္ႏွင့္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ကိုမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ရႏုိင္မည္နည္း

ေစ်းကြက္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရန္ သီးျခားအစီအစဥ္ရွိၾကပါသည္။ အြန္လိုင္းႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးမျပဳပဲ ၀ယ္ယူသူမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ GLIC ပစၥည္းမ်ား မည့္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္မည္သည့္ ေနရာတြင္ရရွိႏုိင္မည္ကို မိမိႏုိင္ငံရွိ Unicity ရံုးႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ရမည္။

ေငြေခ်ျပီးေနာက္ လက္မွတ္ကိုျပန္ဖ်က္ႏုိင္ပါသလား။

လက္မွတ္မ်ားကိုျပန္မအမ္းပါ။ သို႔ေသာ္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ား (သို႔) ျဖန္႔ေ၀သူမ်ားဆီသို႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမွာယူျခင္း

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကို တည္ေနရာတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသလား။

ရပါသည္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ပြဲျပီးသည္ႏွင့္ ့ေကာင္တာခံုတြင္ ခ်က္ခ်င္းရရွိႏုိင္ပါသည္။

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားရွိပါသလား။

ေငြသားလက္ခံပါသည္ (ျပည္တြင္းေငြေၾကးျဖစ္သည့္ KRW ကိုရီးယား၀မ္ကိုသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳပါ)။ အေၾကြး ၀ယ္ကဒ္ျပားျဖင့္ ေငြးေပးေခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းပိုမိုျမန္ဆန္မည္ျဖစ္သည္။

မည္ကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကို ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသလဲ။

၀မ္းနည္းပါတယ္၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္သည္ လ်ိဳ႕၀ွက္ထားရွိမႈျဖစ္ျပီး စတင္မိတ္ဆက္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္အခါမွ ထုတ္ေဖာ္ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

ပြဲျပီးသည့္အခါ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကို online မွ (သုိ႔) ႏုိင္ငံတစ္ခုစီရွိ ရံုးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသလား။

ဆံုးျဖတ္ရန္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကို ၾကိဳတင္မွာယူလို႔ရႏုိင္ပါသလား။

ဆံုးျဖတ္ရန္

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား

ပြဲအခ်ိန္ဇယားကိုဘယ္မွာရွာေတြ႔ႏုိင္ပါမည္နည္း။

ပြဲစဥ္အခ်ိန္ဇယားသည္ ေနာင္အခ်ိန္တြင္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ေၾကညာမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အင္တာနက္၀က္ဆိုဒ္တြင္ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ပြဲစဥ္တိုင္းကိုၾကည့္ရႈရန္ လက္မွတ္လိုပါသလား။

လိုပါသည္။ လက္မွတ္မပါရွိပဲ မည္သည့္ပြဲစဥ္ကိုမွ် ၀င္ခြင့္ျပဳလိမ့္ မည္မဟုတ္ပါ။ (နာမည္ခ်ိတ္ဆြဲရန္)

ပြဲခန္းမကိုေရာက္ရွိရန္ သြားလာေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက ဘာလဲ။

သြားလာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာ တြင္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

EVENT WALLPAPERS

966 X 2,092

IOS

DOWNLOAD

1,382 X 778

DESKTOP

DOWNLOAD

729 X 1,500

ANDROID

DOWNLOAD

SUBSCRIBE

Don't miss out on exclusive information about the event as it gets closer.


SUBSCRIBE