วิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้

 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพ

ที่ยูนิซิตี้ เราทุ่มเทในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับคุณ โดยการคัดสรรนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมทีม ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทุกท่านต่างมีความมุ่งหวังเดียวกันคือ “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต

กระบวนการ

  • asset-29 การคิดค้น
  • asset-30 การทดลอง
  • asset-31 การทดสอบ
  • asset-32 การตรวจสอบ
  • asset-33 การส่งมอบ

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้

Dr. Stuart M. Phillips Ph.D.

Dr. Ted Naiman MD

Dr. Kalpana Bhaskaran, PhD


บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด