มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ยูนิซิตี้กับความทุ่มเทเพื่อสังคม

ยูนิซิตี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาสังคมให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของบริษัท Make Life Better เพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น และยังให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด