UNICITY BİLİMİ

Bi̇li̇mle Üretmek

Unicity kendini; bilim üzerinden insan yaşamını iyileştirecek ve kalitesini artıracak ürünler yaratmaya adamıştır. Unicity Bilim Ekibi’nin itici gücü olmaları için, dünyanın dört yanındaki en iyi bilim insanları ile çalışırız.

“MAKE LIFE BETTER” IS NOT JUST THE COMPANY MOTTO; IT’S A PROMISE UNICITY SCIENCE DELIVERS ON EVERY DAY.

“MAKE LIFE BETTER” IS NOT JUST THE COMPANY MOTTO; IT’S A PROMISE UNICITY SCIENCE DELIVERS ON EVERY DAY.

Süreci̇mi̇z

  • Araştirma
  • Deney
  • Doğrulama
  • Doğrulama
  • Tesli̇mat

Gen İfadesi Nedir?

Uni̇ci̇ty Bi̇li̇msel
Danişma Kurulu

Dr. Stuart M. Phillips Ph.D.

Dr. Ted Naiman MD

Professor Benjamin T. Bikman, PhD

Unicity Bilimi’nin
8 Destekçisi