โอกาสทางธุรกิจ

พันธกิจ

ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ได้สรุปรวมอยู่ในชื่อของ “Unicity” โดยมาจาก

  • Unified ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
  • Oneness ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
  • Wholeness ความมีสุขภาพดี
  • Complete ความสมบูรณ์ ความพร้อม
เราเชื่อว่าเมื่อคุณดูดีขึ้น รู้สึกดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณจะเป็นคนที่สงบสุขอย่างสมบูรณ์แบบกับตัวเองและโลกรอบๆ ตัวคุณ เราขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์แบบทั้งสุขภาพและอิสรภาพ

ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง

การเข้าร่วมกับยูนิซิตี้นั่นหมายถึง คุณได้ก้าวเข้าสู่ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านการเงินของคุณตลอดไป เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินและการพัฒนาศักยภาพของคุณ รวมถึงมอบโอกาสให้คุณที่จะก้าวขึ้นมาเป็นคนที่พึ่งพาตนเอง และยืนหยัดด้วยตัวของคุณเองได้ ทำให้คุณสามารถที่จะดูแลครอบครัวของคุณ ในระดับคุณภาพที่เขาและตัวคุณเองสมควรได้รับ

ในขณะที่คุณสร้างธุรกิจของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้ โดยการช่วยเหลือผู้อื่นให้รู้สึกดีขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น คุณจะได้พบกับความเติมเต็มในชีวิตที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่ไหน ยังมีอีกหลายทางหลายวิธีที่จะสร้างรายได้เพื่อดูแลครอบครัวได้ แต่ก็มีหนทางไม่มากนักในสิ่งที่คุณลงมือทำจะสามารถเติมเต็มความพึงพอใจส่วนลึกของคุณได้ และยูนิซิตี้คือหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเติมเต็มได้

บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด