Privacykennisgeving


1. EEN OVERZICHT VAN GEGEVENSBESCHERMING

Algemeen

Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons onderstaand privacy beleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de verplichte juridische kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch door onze IT systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en bedrijfsgegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van het verzamelen. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de gegevens wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of in sommige gevallen zelfs worden verwijderd. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. we kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacy beleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties op dit gebied kunt uitoefenen.


2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid. Als u deze website gebruikt, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy beleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt. Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via communicatie via e-mail) mogelijk onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Kennisgeving met betrekking tot de verantwoordelijk voor deze website

De verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website is:

Unicity Europe B.V.
Celsiusweg 60
5928 PR Venlo
NL8073.06.976.B01
Telephone: +31 23 2047050
Fax: +31 23 2047001
Email: [email protected]

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (namen, e-mailadressen, enz.).

De intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Sommige gegevensbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig werking. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Het recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie met betrekking tot de wetgeving van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.zg.ch/behoerden/datenschutzstelle.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens te hebben die wij verwerken op basis van uw toestemming of die worden verwerkt door geautomatiseerde middelen die u in een standaard, machinaal leesbaar formaat aan uzelf of een derde partij hebt geleverd. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wenst, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL of TLS codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud SSL- of TLS-codering, zoals de vragen die u ons of de exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van “http://” naar “https://” en het vergrendelicoon wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Gecodeerde betalingen op deze website

Als u een contract afsluit waarbij u ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld het rekeningnummer voor automatische afschrijvingen) moet toesturen, zullen we deze gegevens nodig hebben om uw betaling te verwerken. Betalingstransacties door middel van gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden alleen uitgevoerd via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van “http://” naar “https://” en het vergrendelicoon in de adresbalk uw browserlijn zichtbaar is. In het geval van gecodeerde communicatie, kunnen betalingsgegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk is toegestaan, heeft u het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over al uw opgeslagen persoonlijke gegevens, evenals de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor het is verwerkt. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of in sommige gevallen te laten verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat wordt vermeld in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk is aangevraagd. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische


3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Cookies

Sommige van onze webpagina’s gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer de site bezoekt.

U kunt uw browser zo configureren zodat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van keer tot keer kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te die u wenst te gebruiken te bieden (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde dienst te waarborgen die vrij van technische fouten is. Als andere cookies (zoals die voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacy beleid.


Server log bestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in “serverlogbestanden”. Dit zijn:

 1. Browser type en browser versie
 2. Gebruikt besturingssysteem
 3. Doorverwijs URL
 4. Naam host name van de toegangscomputer
 5. Tijd van het serververzoek
 6. IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) GDPR, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.


Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens die op het formulier zijn ingevoerd, inclusief decontactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Wij zullen daarom alle gegevens die u in het contactformulier invoert alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u naar verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is. Eventuele verplichte wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden niet aangetast door deze bepaling.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot aanvullende functies die hier worden aangeboden. De ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor het gebruik van de respectieve site of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die gevraagd wordt tijdens de registratie moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we uw registratie.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen zoals die binnen het domein van onze site of technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie.

We verwerken de gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt alleen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig werking. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We zullen de gegevens die zijn verzameld tijdens de registratie blijven opslaan zolang u op onze website geregistreerd blijft. Wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Registratie met Facebook Verbinding

In plaats van u rechtstreeks op onze website te registreren, kunt u zich ook aanmelden via Facebook Verbinding. Deze dienst wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Als u besluit zich te registreren via Facebook Verbinding en op de knoppen “Aanmelden via Facebook” of “Verbinden via Facebook” klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Facebook platform. Daar kunt u inloggen met uw Facebook-gebruikersnaam en -wachtwoord. Dit zal uw Facebook profiel linken met onze website of diensten. Via deze link hebben we toegang tot uw gegevens die in Facebook zijn opgeslagen. Waaronder met name uw:

 1. Naam op Facebook
 2. Facebook profielfoto
 3. Facebook omslagfoto
 4. E-mailadres geleverd aan Facebook
 5. Facebook ID
 6. Facebook vrienden
 7. Facebook Likes
 8. Geboortedatum
 9. Geslacht
 10. Land
 11. Taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, aan te bieden en te personaliseren.

Zie de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van Facebook voor meer informatie. Deze zijn te vinden op FBprivacy en FBterms

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens voor zover dit nodig is om legale relaties met ons tot stand te brengen of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) GDPR, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover vereist om u toegang te verlenen tot onze dienst of om u hiervoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevens die worden verzonden bij het aangaan van een contract met onlinewinkels, detailhandelaren en postorder

Wij verzenden persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden voor zover nodig om aan de voorwaarden van uw contract te voldoen, bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn toevertrouwd om goederen naar uw locatie te leveren of banken die zijn belast met het verwerken van uw betalingen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden doorgegeven, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens zullen niet voor reclamedoeleinden worden bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

TDe basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) GDPR, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.


4. ANALYTICS EN RECLAME

Facebook Pixel

Onze website meet conversies met behulp van bezoeker actie pixels van van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. Californië Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).

Hiermee kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze op een Facebook advertentie klikken om de website van de provider te bereiken. Dit maakt een analyse van de effectiviteit van Facebook-advertenties mogelijk voor statistische en marktonderzoek doeleinden en hun toekomstige optimalisatie.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitanten van deze website anoniem en we kunnen deze niet gebruiken om conclusies te trekken over de identiteit van onze gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, wat een verbinding kan maken met uw Facebook profiel en die de gegevens kan gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, zoals bepaald in het privacy beleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook en op sites van derden. We hebben geen controle over hoe deze gegevens worden gebruikt.

Bekijk het privacy beleid van Facebook voor meer informatie over het beschermen van uw privacy: FBprivacy.

U kunt de remarketing functie voor aangepaste doelgroepen ook deactiveren in het gedeelte Advertentie instellingen op FBpreferences. U moet eerst inloggen op Facebook.

Als u geen Facebook account heeft, kunt u zich afmelden voor de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com.


5. NIEUWSBRIEF

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp om nieuwsbrieven te verzenden. Deze dienst wordt geleverd door Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst die de verspreiding van nieuwsbrieven organiseert en analyseert. Als u gegevens verstrekt (bijvoorbeeld uw e-mailadres) door u te abonneren op onze nieuwsbrief, wordt deze opgeslagen op de MailChimp servers in de VS.

MailChimp is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om ervoor te zorgen dat de Europese privacy standaarden in de Verenigde Staten worden nageleefd.

We gebruiken MailChimp om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Wanneer u een e-mail opent die is verzonden door MailChimp, maakt een bestand dat is opgenomen in de e-mail (een webbeacon genaamd) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Zo kunnen we bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke koppelingen u klikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijvoorbeeld tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan een specifieke ontvanger. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van onze nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op uw interesses.

Als u niet wilt dat uw gebruik van de nieuwsbrief door MailChimp wordt geanalyseerd, moet u zich voor de nieuwsbrief afmelden. Daarom bieden we een link aan in elke verzonden nieuwsbrief. U kunt zich ook rechtstreeks op de website voor de nieuwsbrief afmelden.

Gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die worden verstrekt wanneer u zich voor de nieuwsbrief registreert, zullen worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt als deze gegevens worden verwijderd van onze servers en die van MailChimp. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Zie het privacy beleid van MailChimp op https://mailchimp.com/legal/terms/. voor meer informatie

Afronding van een overeenkomst voor gegevensverwerking

We zijn een overeenkomst van gegevensverwerking aangegaan met MailChimp, waarin we eisen dat MailChimp de gegevens van onze klanten beschermt en niet de genoemde gegevens aan derden bekendmaakt.


6. PLUGINS EN TOOLS

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, is er een verbinding met de YouTube servers tot stand gebracht. Hier wordt de server van YouTube geïnformeerd over welke pagina’s van ons u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) GDPR.

Verdere informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van YouTube op https://www.google.ch/intl/en/policies/privacy.

Google Web Fonts

Voor uniforme weergave van lettertypen, worden web lettertypen die worden aangeboden door Google gebruikt op deze pagina. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste web lettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) GDPR.

Als uw browser geen web lettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq and in de privacy policy van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.