អបអរសាទរលោកអ្នក

Unicity ប្តេជ្ញា​ផ្តល់​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ប្រកប​ដោយ​អត្ថន័យ ភាព​រំភើប និង​ទាន់​ពេល​វេលា ចំពោះ​សមិទ្ធផល​ដ៏អស្ចារ្យ​របស់​ដៃគូ​សិទិ្ធពាណិជ្ជកម្ម (Franchise Partners) របស់​យើង​ម្នាក់ៗ។ ខណៈ​ដែល​លោក​អ្នក​កំពុង​បន្ត​ធ្វើ​ការ​ឆ្ពោះ​ទៅ​សម្រេច​នូវ​បំណង​ប្រាថ្នា​រៀងៗ​ខ្លួន​របស់​លោកអ្នក យើង​​សន្យា​ផ្តល់​រង្វាន់​ជូន​លោកអ្នក និង​លើក​ទឹកចិត្​តលោកអ្នក​ឲ្យ​​សម្រេច​សមិទ្ធផល​កាន់​តែ​ច្រើន​ថែម​​ទៀត។

ការ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បតិ្ត​ចូលរួម​ក្នុង President’s Club ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​លោក​អ្នក​បាន​ភ្លក់រសជាតិ​​ដែល Unicity មាន​ក្នុង​ស្តុក ខណៈ​ដែល​លោក​អ្នក​អភិវឌ្ឍវិជ្ជា​ជីវៈ និង​កសាង​អាជីវកម្ម​របស់ លោកអ្នក។ ការ​អញ្ជើញ​ឲ្យ​ចូលរួម​ពិធី​ឯកជន​របស់ Unicity ការ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​សាធារណៈ និង​បដិសណ្ឋារ​កិច្ច​ពិសេស​ដទៃ​ទៀត​កំពុង​រង់ចាំ​លោក​អ្នក។

ឋានៈ​ដំបូង​សម្រាប់​ដៃគូ​សិទិ្ធ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់ Unicity ផ្តល់​នូវ​ឧបករណ៍​សំខាន់ៗ ដើម្បី​ជួយ​លោក​អ្នក​កសាង​អាជីវកម្ម​របស់ខ្លួន ព្រម​ទាំង​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​សាធារណៈ។

GLIC – 2018

01044861
01040562
01040505
19 01 18 1829
01040562
01040505
01044861
19 01 J 1
19 01

GLIC – 2016

01044861
01040505
01040562
19 01 18 1829
01040562
01040505

GLIC – 2014

01044861
01040562
01040505
19 01 18 1829
01040562
01040505