វិទ្យាសាស្ត្ររបស់ យូនីសុីធី

ការផ្លាស់ប្តូរ
វិទ្យាសាស្រ្ដសុខាភិបាល

Unicity ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍរូបមន្តផលិតផលដ៏ទំនើបដែលអាចកែលម្អសុខភាព និងគុណភាពជីវិតសម្រាប់មនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ Unicity បានជ្រើសរើសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពូលៗពីជុំវិញពិភពលោកជាកម្លាំងជំរុញនៃក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដឆ្នើមរបស់ Unicity។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងកំពុងរួបរួមក្ដីសុបិនរបស់ពួកគេក្នុងការ “ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែល្អប្រសើរ” ជាមួយនឹងរបកគំហើញបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រថ្មី និងត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតកាន់តែល្អប្រសើរមួយ។

ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ​មិនមែន​គ្រាន់​តែ​ជា​ពាក្យស្លោក​របស់ក្រុមហ៊ុន​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ វាគឺ​ជា​អ្វី​ដែល Unicity Science ផ្ដល់​ជូន​នៅ​រៀងរាល់ថ្ងៃ។

ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ​មិនមែន​គ្រាន់​តែ​ជា​ពាក្យស្លោក​របស់ក្រុមហ៊ុន​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ វាគឺ​ជា​អ្វី​ដែល Unicity Science ផ្ដល់​ជូន​នៅ​រៀងរាល់ថ្ងៃ។

ដំណើរការរបស់យើង

  • ការរុករក
  • ការពិសោធន៍
  • សាកល្បង
  • សុពលកម្ម
  • DELIVER

ការបញ្ចេញហ្សែន

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើង

Mike Newsome

អ្នកបង្កើតផលិតផល VP

វេជ្ជ. Sasima Phadungpojna, PhD

ផ្នែកឱសថសាស្ត្រ

លោក Tsz Ho Tsang, MS

គីមីសរីរាង្គ

សសរស្នម្ភ 8
របស់ Unicity Science

សមាជិក USAB

សាស្រ្ដចារ្យ William Fenical, PhD

សាស្រ្ដចារ្យ David G.I. Kingston, PhD

សាស្រ្ដចារ្យ Benjamin T. Bikman, PhD